buy medication online
 
Zarybianie Nurca Drukuj
10.06.2010.

W katastrofie ekologicznej, jaką była przyducha na Nurcu, ichtiofauna ucierpiała najbardziej. Okręg Mazowiecki PZW już w ubiegłym roku rozpoczął realizację pięcioletniego planu „Przyducha letnia 2009”, który przewiduje dodatkowe zarybianie, niezależne od zarybień  wynikających z warunków umów  na użytkowanie rybackie, i który ma zrekompensowć straty powstałe w wyniku przyduchy.
 
Już jesienią 2009 roku wody podległe Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione 1200 kg różnych ryb, a wiosną tego roku działacze Okręgu Mazowieckiego PZW z Warszawy, którzy przywieźli ryby, oraz działacze Koła Wędkarskiego “Jazgarz” wypuścili do Nurca 500 kg wymiarowych karpi oraz 180 tys. sztuk letniego narybku sandacza. Następny zapowiadany transport to ok. 200 tys. sztuk jazia, a nie będzie to ostatnie tegoroczne zarybienie...
                 
Zarybianie Nurca 

fot. O.R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl