buy medication online
 
Szkolenie z zakresu agroturystyki Drukuj
20.05.2010.
 Logo LGD "Kraina Bobra"

Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” zorganizowała w Ciechanowcu bezpłatne szkolenie z zakresu agroturystyki dla osób prowadzących lub chcących rozpocząć tę działalność. Szkolenie podzielone było na bloki tematyczne: przykłady dobrych praktyk, aspekty prawne, aspekty techniczno-organizacyjne, plan rozwoju kwatery agroturystycznej, marketing i reklama.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” jest trójsektorowym partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Teren LGD „Kraina Bobra” obejmuje obszar dziesięciu gmin leżących w granicach województwa podlaskiego: Brańsk, miasto Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie. Działalność Stowarzyszenia wpisuje się w program Leader, który ma pomagać w realizacji innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Po stworzeniu lokalnej strategii rozwoju (LSR), LGD „Kraina Bobra” podejmuje najrózniejsze działania. W ramach Projektu FIO 1870 „Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn” przeprowadziło już 10 szkoleń gminnych pokazujących sposoby pozyskiwania funduszy na potrzeby społeczności lokalnej, przeprowadziło nabór wniosków w ramach programu Leader na tzw. „małe projekty” oraz  „odnowę i rozwój wsi”, 3 maja Festynem Rodzinnym w Nowych Piekutach rozpoczęła cykl imprez pod wspólnym szyldem LGD "Kraina Bobra", a teraz organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu agroturystyki.

                    
Szkolenie z zakresu agroturystyki 

fot. O.R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl