buy medication online
 
Hubert Ress (1926-2010) Drukuj
05.05.2010.
 Hubert Ress (1926-2010)

Hubert Ress (1926-2010)

30 kwietnia 2010 roku zmarł Hubert Ress, Honorowy Obywatel Ciechanowca. Hubert Ress był z zawodu rolnikiem, prowadził "Beinhardshof" - gospodarstwo rolne od pradziada dzierżawione przez rodzinę Ressów. Po przekazaniu go w 1980 roku synowi Jörgowi-Walterowi, skupił się na działalności społecznej i politycznej.

Hubert Ress był przewodniczącym Spółdzielczego Koła Maszynowego, członkiem zarządu Towarzystwa Wodno-Ziemnego, towarzystw ubezpieczeniowych, mleczarni. Pełnił także funkcję przewodniczącego Sądu Lokalnego Górnego i Dolnego Rosbach, oraz przewodniczącego frakcji parlamentarnej Stowarzy- szenia Wolnych Wyborców przy Radzie Miejskiej Rosbach.

Był szanowany, lojalny i otwarty, potrafił rozwiązywać konflikty, przetrwać kryzysy polityczne.  W życiu stosował zasady równości wszystkich ludzi, nie dzieląc ich według rasy, wyznania czy pochodzenia. Dzięki sile przekonywania i właściwej argumentacji, potrafił przekonać innych o konieczności otwarcia się na wschód.  Z ogromnym zapałem i osobistym zaangażowaniem podjął ideę swego syna Klausa-Ulricha nawiązania kontaktów z Ciechanowcem - w dużej mierze dzięki niemu nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rosbach i Ciechanowcem, co stworzyło podstawy do współpracy między miastami.

Społeczeństwo i władze Ciechanowca doceniły działania Huberta Ressa i 21 sierpnia 1995 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Rosbach 6 maja 2010 roku.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl