buy medication online
 
XL sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
04.05.2010.


Po rozpoczęciu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wprowadzili do porządku obrad dodatkowy punkt dotyczący uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz przyjęli protokół z jednej poprzednich sesji.

W swoim sprawozdaniu z pracy między sesjami Burmistrz poinformował, że:
 • odebrano już wykonanie parkingu na placu Jana Pawła II, natomiast zaplanowane nasadzenia zieleni będą wykonane w późniejszym terminie;
 • na ukończeniu jest modernizacja ulicy Polskiej - układana jest ostatnia warstwa nawierzchni;
 • na ulicy Świętojańskiej zakończony został I etap prac - wykonano kanalizację sanitarną i deszczową; II etap - ułożenie nawierzchni - nastąpi po uzyskaniu zezwoleń na prace remontowe;
 • trwają prace w świetlicy w Radziszewie-Królach;
 • na ulicy Uszyńskiej układana jest kanalizacja sanitarna;
 • rozstrzygnięto przetarg na integrację dróg powiatowych z gminnymi
  w miejscowościach Czaje-Bagno, Koce-Basie i Tworkowice;
 • rozstrzygnięto przetarg na modernizacje drogi Koce-Basie - Kostry;
 • złożono wniosek o dofinansowanie ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Ciechanowiec;
 • rozstrzygnięto przetarg na I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, 5 maja będzie rozstrzygniety przetarg na II etap;
 • ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości po dawnej bazie SKR;
 • sprzedano na przetargu działkę na ul. 11 Listopada, przy stacji paliw;
 • trwają rozmowy w sprawie usytuowania przy gminnym składowisku mobilnej stacji segregacji odpadów;
 • rolnicy z Antonina, gdzie ma być usytuowany 1 maszt elektrowni wiatrowej, zwiedzali w Suwałkach podobną elektrownię, trwają też rozmowy z inwestorem w sprawie jego udziału w modernizacji drogi
  w Antoninie;
 • z udziałem młodzieży z ciechanowieckiego gimnazjum i szkół podstawowych w Radziszewie Starym i Łempicach, przeprowadzono akcję sprzątania dróg powiatowych, zebrano ok. 300 worków śmieci;
 • ukazał się podsumowujący ubiegły rok numer "Wieści Ciechanowieckich";
 • na posiedzeniu Sądu Pracy w Łomży utrzymano w mocy wypowiedzenie pracy Wiesławie Karolewskiej;
 • planowane jest zorganizowanie spotkania z mieszkańcami gminy, ponieważ istnieje potrzeba przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie planów zagospodarowania Ośrodka Sportu i Rekreacji
  (w tym roku kończy się umowa dzierżawy), oraz w sprawie pomnika, który miałby powstać na placu Jana Pawła II.
W następnym punkcie obrad Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu w 2009 roku, a Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Zostały odczytane dwie pozytywne opinie RIO: o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej. Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium pozytywnie, a Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego negatywnie. W głosowaniu 6 radnych była za udzieleniem absolutorium, a 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała o udzieleniu absolutorium nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8).
 
Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz w sprawie obwodów głosowania.


XL sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XL sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XL sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl