buy medication online
 
Wiosenne prace inwestycyjne Drukuj
04.05.2010.
Wiosna powitała nas pracami inwestycyjnymi. Odbył się już odbiór końcowy robót przy placu Jana Pawła II, gdzie wykonano parking z betonowej kostki brukowej typu polbruk z 19 miejscami postojowymi, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz drogę manewrową o szerokości 5 metrów. Wykonano także chodniki pomiędzy parkingiem a placem Jana Pawła II i od strony budynków jednorodzinnych,  a także wjazdy na posesje.

Kończą się także prace nad przebudową ul. Polskiej. Wykonane zostały chodniki, podjazdy oraz ułożono obie warstwy nawierzchni bitumicznej – warstwę wiążącą i ścieralną. Szerokość drogi wynosi od 5 do 6 metrów. Ponieważ w ul. Polskiej nie ma kanalizacji deszczowej odwodnienie zostało wykonane poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki. Po odbiorze prac na ul. Polskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów po jednej stronie jezdni.

Na wiosnę ruszyły też prace na ulicy Świętojańskiej, które obejmują wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (5 studni), budowę studni chłonnej i kanalizacji deszczowej.

W drugiej połowie roku, w ciągu pieszo-jezdnym ul. Świętojańskiej, położona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk o łącznej długości ok. 145 m. Droga nie będzie poszerzana względem obecnego pasa drogowego i wyniesie 4, 5 m. szerokości (w zatoczce 6,9 m), a w przejściu do ul. Kościuszki nawierzchnia będzie miała szerokość 2 m.

W Radziszewie-Królach trwa rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe. Prace obejmują miedzy innymi: rozebranie istniejącego garażu i wybudowanie w jego miejscu nowego, wzmocnienie fundamentów pod budynkiem świetlicy, wymianę elewacji, konstrukcji i pokrycia dachu, okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Trwają także prace na ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu, które Gmina Ciechanowiec realizuje wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim. Obecnie budowana jest kanalizacja sanitarna. Projekt przewiduje także budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę chodników, budowę nawierzchni bitumicznej i parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze.

Wiosna to czas sadzenia kwiatów. Na klombie przy ul. 11 Listopada powstaje kompozycja kwiatowa w kształcie herbu Ciechanowca.

Wiosenne prace inwestycyjne

Wiosenne prace inwestycyjne

Wiosenne prace inwestycyjne

Wiosenne prace inwestycyjne

Wiosenne prace inwestycyjne

Wiosenne prace inwestycyjne
                    
Wiosenne prace inwestycyjne 

fot. A. Kieliszek, Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl