buy medication online
 
Egzaminy gimazjalne 2010 Drukuj
29.04.2010.
W ostatnim dniu egzaminów gimnazjalnych w klasach III ciechanowieccy gimnazjaliści zmierzyli się z językiem nowożytnym: angielskim i niemieckim, który trwał 90 minut i w tym czasie gimnazjaliści zmierzyli się z zadaniami zamkniętymi  i otwartymi sprawdzającymi ich wiedzę z odbioru tekstu słuchanego, odbioru tekstu czytanego i reagowania językowego.

We wtorek gimnazjaliści przez 120 minut zdawali część humanistyczną, która objęła czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenie własnego tekstu. W tym roku uczniowie musieli napisać rozprawkę na temat: Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Podczas części humanistycznej sprawdzano wiedzę z takich przedmiotów jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka. Egzaminy uwzględniają ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej.

Także w środę przez 120 minut gimnazjaliści zmierzyli się z częścią matematyczno-przyrodniczą, która objęła: umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w życiu i dalszym kształceniu; wyszukiwanie i stosowanie informacji; wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych; stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast wystawione przez OKE zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wyników.
 
Egzaminy gimazjalne 2010

Egzaminy gimazjalne 2010

Egzaminy gimazjalne 2010
          
Egzaminy gimazjalne 2010 

fot. A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl