buy medication online
 
Walne zebranie Koła myśliwskiego "Rogacz" Drukuj
28.04.2010.
 Społeczność Ciechanowca uczciła ofiary katastrofy


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła myśliwskiego "Rogacz" w Ciechanowcu podsumowało działalność w sezonie 2009/2010, dokonało wyboru władz i podjęło decyzje co do planów na przyszłość. Po powitaniu zebranych i wprowadzeniu sztandaru, prezes Jan Netter udekorował Henryka Kulczakiewicza odznaką "50 lat członkostwa w PZŁ".

W spawozdaniach przedstawionych przez Zarząd, Łowczego, Skarbnika i Komisję Rewizyjną przedstawiono działalność poszczególnych organów Koła.

Koło Łowieckie „Rogacz” liczy obecnie 62 członków i 7 stażystów (przed przyjęciem w poczet członków obowiązuje roczny staż) oraz ma pod opieką obwody łowieckie nr 100, 101, 104, 105, czyli 21.250 ha użytków rolnych, w tym 6900 ha lasów. Zgodnie z planami zatwierdzonymi na ubiegłorocznym walnym zebraniu zagospodarywowano poletka żerowe, naprawiano uszkodzone i stawiano nowe urządzenia łowieckie. Za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach leśnych Koło wypłaciło 3320 zł odszkodowań. Realizacja planów łowieckich: z zaplanowanych 3 jeleni pozyskano 1 (II klasy), rogacze 19 z 22, kozy 11 z 11, koźlęta 9 z 9, dziki 56 z 80 i lisy 80 z 119. W związku z ciężką tegoroczną zimą najważniejszym zadaniem było dokarmianie zwierzyny - zakupiono 12 ton pasz i dzięki zaangażowaniu członków koła dysponujących dużymi ciągnikami, udało się systematycznie dostarczać pokarm do paśników - nie stwierdzono ani jednego upadku zwierzyny z głodu.

Na strzelnicy nadal wykonywano prace usprawniające jej funkcjonowanie i odbudowywano urządzenia, które spłonęły w czasie pożaru. Mimo tych utrudnień zorganizowano 5 zawodów strzeleckich w tym wraz z firmą MK Szuster dużą promocyjną imprezę pn. I Ogólnopolski Piknik Łowiecki. W czasie zawodów Koło prowadziło zbiórki pieniężne, z których dochód został przeznaczony na cele charytatywne. Ponad 10 tys. zł otrzymał Dom Dziecka w Falbogach na dofinansowanie wakacji dla dzieci, przekazano 10 rowerów dla szkółek rowerowych przy szkołach podstawowych w Łempicach, Radziszewie Starym, Ciechanowcu i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli oraz dofinansowano wyjazd Bogusi Dąbrowskiej z Ciechanowca na konsultacje w niemieckiej klinice ortopedycznej.

W czasie wyborów nowym prezesem Koła Łowieckiego „Rogacz” został ponownie Jan Netter, skarbnikiem Cezary Proniewicz, sekretarzem Witold Dąbrowski, łowczym Bogusław Prokopiak, podłowczym Krzysztof Pachołek.

Plany zatwierdzone na następny sezon przewidują dalsze prace na strzelnicy, budowę ambon i paśników, organizację zawodów strzeleckich, współpracę ze szkołami - organizację konkursów i pogadanek, dokarmianie zwierzyny, organizację polowań zbiorowych. Plan pozyskania zwierzyny na sezon 2010/2011; jeleń -2 sztuki (1 - I klasy i 1- II klasy), rogacz - 24, koza - 23, dzik - 78 i lis - 130.

       
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła myśliwskiego "Rogacz" w Ciechanowcu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła myśliwskiego "Rogacz" w Ciechanowcu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła myśliwskiego "Rogacz" w Ciechanowcu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła myśliwskiego "Rogacz" w Ciechanowcu

fot. O. R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl