buy medication online
 
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
07.04.2010.

Na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali przedstawionych przez burmistrza Mirosława Reczko sprawozdań z realizacji Programu współpracy w 2009 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pracy Burmistrza między sesjami.

W czasie jaki upłynął od ostatniej sesji Powiat Wysokomazowiecki i Gmina Ciechanowiec podpisały umowy na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. schetynówki) - Przebudowa ciągu drogowego Klukowo – Łuniewo Wielkie – Ciechanowiec i Integracja dróg gminnych z powiatowymi w Gminie Ciechanowiec.  Na ulicy Uszyńskiej trwają już finansowane przez naszą gminę prace przy budowie kanalizacji, po ukończeniu których plac budowy przejmie wykonawca nawierzchni wyłoniony w przetargu rozstrzygniętym przez Powiat Wysokomazowiecki. Ogłoszone są dwa przetargi: na wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg w Czajach-Bagnie, Tworkowicach i na odcinku Winna – Koce-Basie oraz na wykonanie żwirówki Koce-Basie – Kostry. Rozstrzygnięto już przetarg na remont świetlicy w Radziszewie-Królach i przekazano plac budowy wykonawcy. Pojawili się inwestorzy chętni do uruchomienia biogazowni na terenie naszej gminy - wstępne rozeznanie potwierdza możliwość zakontraktowania użytków zielonych z ok. 400 ha oraz odpowiedniej ilości gnojowicy i obornika, potrzebnych do opłacalności inwestycji. Inwestorzy poszukują w tej chwili odpowiedniej lokalizacji. Gmina Ciechanowiec wraz z partnerami jako jedyna w województwie złożyła wniosek na budowę szerokopasmowego internetu – wniosek jest obecnie rozpatrywany.

Burmistrz poinformował także, że wkrótce Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na "MAŁE PROJEKTY".

Radni podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku, zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Skórzec", zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Pobikry", zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare", zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian w budżecie gminy na 2010 rok, udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem oraz wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.

                

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl