buy medication online
Biblioteczka NGO DrukujW skład Biblioteczki NGO wchodzą poniższe publikacje:

Nr

 Tytuł

 Wydawca/Autor

1

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

2

Jak napisać statut stowarzyszenia?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

3

Jak założyć fundację?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

4

Jak napisać statut fundacji?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

5

Jak zostać organizacją pożytku publicznego?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

6

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie|

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

7

System współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Praktyczny przewodnik

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

8

Jak współpracować z administracją publiczną?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

9

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

10

Zbiórki publiczne

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

11

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

12

Jak zaangażować wolontariusza

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

13

Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

14

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - 2002

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

15

Prawo autorskie, czyli o korzystaniu z czyjejś twórczości w druku i w Internecie

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

16

Zastosowanie komputerów oraz Internetu w działaniach organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

17

Jak zostać organizacją pożytku publicznego?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

18

Jak założyć spółdzielnię socjalną

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

19

Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorca

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

20

Zarządzanie ludźmi w organizacjach

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

21

Jak pozyskiwać dary rzeczowe?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

22

O projekcie i wniosku

Stowarzyszenie Klon/Jawor

23

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Klon/Jawor

24

Obywatel w urzędzie

Stowarzyszenie Klon/Jawor

25

Niepełnosprawni - podatki 2008

Stowarzyszenie Klon/Jawor

26

Niepełnosprawni - rehabilitacja zawodowa i społeczna

Stowarzyszenie Klon/Jawor

27

Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi

Stowarzyszenie Klon/Jawor

28

Poradnik standaryzacji usług społecznych

SPLOT

29

Public Relations w organizacjach pozarządowych

BORIS

30

Niech usłyszą twój głos

BORIS

31

Budowanie zespołu

BORIS

32

Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych

BORIS

33

Monitorując samych siebie

BORIS

34

Zasady oceny  projektów

BORIS

35

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe

BORIS

36

Promocja w organizacji pozarządowej

FRDL Białystok

37

Jak odzyskiwać VAT?

PSP - Stowarzyszenie Klon/Jawor

38

Jak zaangażować wolontariusza?

PSP - Stowarzyszenie Klon/Jawor

39

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008  - bilans

Stowarzyszenie Klon/Jawor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Z zasobów biblioteczki NGO można skorzystać w Referacie Promocji pok. 22 piętro II.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl