buy medication online
Stowarzyszenie "Tutor" Drukuj


Członkowie reprezentacji:
Prezes – Agnieszka Uszyńska
Wiceprezes/Sekretarz Zarządu – Paweł Górski
Skarbnik – Barbara Czarnecka

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:

TutorStowarzyszenie “Tutor” powstało w Kozarzach 13 grudnia 2005 roku. Statutowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i informacyjnej na rzecz środowiska lokalnego i ponadlokalnego, wspieranie działań na rzecz rozwoju agroturystyki i ekologii, wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowanie działań samopomocowych, tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów, w tym współdziałanie z zagranicznymi organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych, promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego regionu.

 

Swoją działalność Stowarzyszenie “Tutor” rozpoczęło od włączenia się w prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i inne organizacje pozarządowe Program Stypendiów Pomostowych. W ramach tej działalności w 2006 roku Stowarzyszenie “Tutor” przyznało 8 stypendiów pomostowych, a w 2007 roku aż 12, co uplasowało je na V miejscu w Polsce wśród wszystkich organizacji przyznających takie stypendia.

Jesienią 2006 roku Stowarzyszenie “Tutor” zainicjowało powstanie koalicji lokalnej, w skład której weszły organizacje i władze z gmin Ciechanowiec, Klukowo, Nur i Perlejewo. Stowarzyszenie zgłosiło udział do ogólnopolskiego konkursu grantowego V edycji programu “Działaj Lokalnie”. W ramach tego programu przeprowadzono kampanię fundraisingową - zorganizowano w Ciechanowcu charytatywny “Bal czterech gmin”, w czasie którego zebrano fundusze przeznaczone na stypendia dla młodzieży oraz na organizację wycieczki edukacyjnej dla 40 dzieci.

22 lutego 2007 roku Stowarzyszenie “Tutor” uzyskało status organizacji pożytku publicznego i może pozyskiwać fundusze od osób fizycznych, które zechcą przekazać 1% podatku dochodowego (przy składaniu deklaracji podatkowej należy w odpowiedniej rubryce wpisać nr KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 % naszych podatków).

Formy działania:
 – udzielanie stypendiów,
 – regranting,
 – organizacja imprez integracyjno-charytatywnych,
 – pomoc w przygotowaniach do uruchomienia Programu Bibliotecznego PAFW.


Tutor

Dane organizacji:
Stowarzyszenie „Tutor”
Kozarze 93; 18-230 Ciechanowiec
tel. 608 172 718, 606 132 397
stowarzyszenie-tutor@wp.pl
tutor.podlasie.pl 
nr konta: 65 8749 0006 0013 5728 2000 0010
KRS: 0000 250 323

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl