buy medication online
Stowarzyszenie "Zameczek" Drukuj


Członkowie reprezentacji:

Prezes – Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Wiceprezes/Sekretarz – Wiesława Klepacka
Skarbnik – Halina Wójcicka

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:
Stowarzyszenie "Zameczek" utworzyła w maju 2007 roku grupa ludzi, którzy chcą wolny czas, wiedzę i swoją bezinteresowną pracę ofiarować społeczeństwu gminy Ciechanowiec. Statutowe cele realizują w zakresie spraw społecznych w takich dziedzinach jak kultura, turystyka, sport i rekreacja, nauka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Stowarzyszenie bierze udział w ogłaszanych przez różne organizacje konkursach i projektach, które umożliwiają wspieranie rozwoju samorządności lokalnej, aktywności społecznej, budowę społeczeństwa obywatelskiego, szeroko zakrojoną działalność edukacyjną podnoszącą wiedzę i pozwalającą na wymianę doświadczeń. W swoich działaniach pamięta również o istotnym problemie społecznym, jakim jest bezrobocie. Członkowie stowarzyszenia pogłębiają swoją wiedzę na szkoleniach, warsztatach i seminariach, i wykorzystują ją potem przy opracowywaniu dokumentacji do projektów i konkursów.

Stowarzyszenie “Zameczek” rozpoczęło działalność od projektu pt. “Wypożyczalnia kajaków”, w ramach którego stworzy nad zalewem na Nurcu wypożyczalnię, zakupi kajaki i zatrudni dwie bezrobotne osoby. Drugi projekt pt.: “Grupa siatkarzy z Podlasia”, przewiduje stworzenie miejsca do treningów w plażowej piłce siatkowej.

Dane organizacji:
Stowarzyszenie "Zameczek"
ul. Szkolna 7c/14; 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 15 37
tel. 606 170 063
e-mail: ciechanowiec@interia.eu
Nr konta: 05 8749 0006 0001 7369 2000 0010
KRS: 0000277447

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl