buy medication online
 
Rok 2009 w ciechanowieckich Ochotniczych Strażach Pożarnych Drukuj
25.02.2010.


Dobiegły końca walne zebrania działających w Gminie Ciechanowiec Ochotniczych Straży Pożarnych, na których druhowie podsumowali swoje działania w roku ubiegłym i plany na rok bieżący.
   
W naszej gminie zarejestrowanych jest 12 jednostek OSP, z czego 2 znajdują się w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Według sprawozdania za 2009 rok sporządzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, 6 z nich uczestniczyło w gaszeniu 27 pożarów i likwidacji 59 miejscowych zagrożeń. OSP Ciechanowiec gasiła 24 pożary i likwidowała 52 zagrożenia miejscowe, OSP Pobikry - 8 pożarów i 6 zagrożeń miejscowych, OSP Kozarze - 5 pożarów i 8 zagrożeń miejscowych, OSP Bujenka - 3 pożary i 9 zagrożeń miejscowych,  OSP Wojtkowice Stare - 1 pożar, OSP Tworkowice - 1 zagrożenie miejscowe.

W OSP Ciechanowiec jest obecnie 4 honorowych strażaków i 29 działających czynnie - ubyło 3 strażaków, ale wstąpiło do jednostki 8 nowych druhów. W 2009 roku jednostka wzbogaciła się o Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R-1, sygnalizatory bezruchu, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, drabinę, latarki, łącznik i wąż do pompy ssącej oraz 10 kompletów ubrań koszarowych i butów. Plany na rok 2010 zakładają zakupienie motopompy pływającej, 2 aparatów tlenowych, środka pianotwórczego i sorbentów.
   
OSP Pobikry nie zmieniła w 2009 roku swego stanu osobowego, wzbogaciła natomiast swoje wyposażenie. Za pieniądze z dotacji z KSRG i Urzędu Gminy w Ciechanowcu zakupiono aparaty tlenowe, 4 komplety specjalistycznej odzieży ochronnej z nomex-u, piłę spalinową, piłę do betonu i stali oraz pompę pływającą Niagara.
 
Do OSP Tworkowice zakupiono w 2009 roku używany samochód pożarniczy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w remizach OSP w Tworkowicach i w Winnej-Chrołach. W Winnej-Chrołach za pieniądze wypracowane przez jednostkę ułożono też płytki zakupione z dotacji gminnej.

Burmistrz Ciechanowca przedstawiając gminne plany dotyczące bezpieczeństwa w 2010 roku, podkreślił, że w ostatnich latach każdy rok upływa pod znakiem klęski żywiołowej - była katastrofalna wichura, przyducha na Nurcu, a w tym roku musimy się liczyć na wiosnę z możliwością podtopień a nawet powodzi. Z tego powodu trzeba doposażyć jednostki w pompy pływające i szlamowe. Jednocześnie z zakupami nowego wyposażenia będą kontynuowane prace przy unowocześnianiu jednostek – w tym roku planowany jest zakup samochodu do OSP Radziszewo-Króle oraz modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby remizy dla OSP Wojtkowice Stare i remonty wnętrz remiz w Tworkowicach i Winnej-Chrołach.

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem,  młodszy brygadier Maciej Krajewski poinformował, że w związku ze zwiększeniem roli i znaczenia straży pożarnych przy likwidacji różnego rodzaju miejscowych zagrożeń: wypadków drogowych, gwałtownych opadów atmosferycznych, wichur, nietypowych zachowań zwierząt i innych nietypowych zdarzeń, a co za tym idzie koniecznością wyposażania jednostek w specjalistyczny sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację nałożonych obowiązków, planowane jest przeszkolenie strażaków w zakresie ratownictwa technicznego oraz współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Komenda Powiatowa planuje także przeprowadzenie w Gminie Ciechanowiec ćwiczeń w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej w lesie oraz budowy zapory przeciwolejowej na rzece Nurzec.

Na zebraniach przypominano także, że zgodnie z wymaganiami prawnymi, strażacy ochotnicy biorący bezpośredni udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych winni spełniać kilka warunków: każdy strażak musi być czynnym członkiem OSP,  posiadać aktualne badania lekarskie umożliwiające udział w działaniach ratowniczych, posiadać uprawnienia pożarnicze zgodnie z pełnionymi w OSP funkcjami (każdy strażak - szkolenie podstawowe strażaków ratowników, funkcyjni - szkolenie dowódców, szkolenie naczelników, itp.), posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu bhp (szkolenie wstępne, szkolenie okresowe).

       
Rok 2009 w ciechanowieckich Ochotniczych Strażach Pożarnych 

Rok 2009 w ciechanowieckich Ochotniczych Strażach Pożarnych

fot. O.Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl