buy medication online
 
Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków - naprzeciw ekologii Drukuj
24.02.2010.


Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ubiegłym roku Urząd Miejski zakupił od Instytutu Ekologii Stosowanej prawa do dokumentacji technicznej, w której w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni, i którą mieszkańcy gminy, zainteresowani budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków, mogą uzyskać bezpłatnie. Przejrzystość dokumentacji pozwala indywidualnym inwestorom na wybudowanie oczyszczalni własnymi siłami, a bezpłatne pozyskanie projektu od Urzędu Miejskiego pozwala na obniżenie kosztów budowy.

Specjalnie dla osób zainteresowanych budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków prelegenci z Centrum Zielonych Technologii i Podlaskiej Stacji Przyrodniczej „Narew”, w czasie spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, opowiadali jakie są zasady budowy i eksploatacji różnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków, wyjaśniali dlaczego warto budować roślinno-gruntowe oczyszczalnie ścieków i jak obniżyć koszty ich budowy, budując je we własnym zakresie.

Centrum Zielonych Technologii i Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew", w ramach projektu: „Cykl szkoleń przedstawiających zasady budowy i eksploatacji gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo północno-wschodniej Polski” prowadzą szkolenia składające się z zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i wyjazdu terenowego. W czasie szkoleń praktycznych budowana jest od podstaw modelowa, gruntowo-roślinna oczyszczalnia ścieków, a w czasie wyjazdu terenowego prezentowane są różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków już funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego. Wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń otrzymują nieodpłatnie: materiały szkoleniowe, wykorzystywane w czasie zajęć, poradnik i film instruktażowy, dotyczący budowy gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków, projekt technologiczny takiej oczyszczalni, zaświadczenie potwierdzające udział w cyklu szkoleń.

W 2010 roku szkolenia będą odbywały się w terminie luty/marzec - wrzesień. Informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeń można znaleźć na stronie www.zielonetechnologie.pl, na której znajdują się też filmy instruktażowe dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz materiały o innych "zielonych technologiach".

Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni mogą zgłosić się po informacje lub projekt do Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pok. 13 tel. (086) 277-11-45 wew. 24.

       
Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków – naprzeciw ekologii 

Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków – naprzeciw ekologii

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl