buy medication online
 
"Uczmy się razem" - program integracyjny UKS Drukuj
24.02.2010.


Uczniowski Klub Sportowy działający w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zakończył projekt „Uczmy się razem”, finansowany z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie TUTOR.

Celem projektu była integracja kulturowa społeczności lokalnej poprzez włączenie jej członków do pracy nad realizacją programu „Uczmy się razem”, rodzice – dzieci. Wspólne zagospodarowanie czasu wolnego, wyposażenie w nowe doświadczenia i umiejętności zawiązujące więź rodzinną i społeczną. Rozwijanie zdolności i nabywanie nowych umiejętności pływackich i sportowych uaktywniające nasze społeczeństwo do aktywnego wypoczynku w środowisku społecznym i rodzinnym.

Nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwała prezes UKS Joanna Czechowicz – koordynator projektu (wolontariat).

W ramach tego projektu w pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole było prowadzone zimowisko "dochodzące" od 9.00–13.00. Zajęcia rekreacyjno-sportowe i komputerowe odbywały się w trzech grupach:

  I grupa - dzieci z klas III i IV - zajęcia prowadził pan Tadeusz Anusiewicz,
 II grupa - dzieci z klas V-VI - zajęcia prowadziła pani Barbara Bakun,
III grupa - dzieci z klas V - zajęcia prowadziła pani Joanna Czechowicz.

Cele zimowiska:
• zagospodarowanie czasu wolnego,
• nauka spędzania czasu wolnego,
• nauka gier sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii,
• zachęcenie dzieci do większej aktywności społecznej oraz ruchowej przez naukę różnych form aktywnego wypoczynku,
• nauka robienia zdjęć aparatem cyfrowym i obrabiania ich na komputerze (reportaż z przebiegu zimowiska).

Dzieci uczestniczące w zimowisku aktywnie i celowo wykorzystywały swój czas wolny, odpoczęły, zregenerowały siły fizyczne i psychiczne po I semestrze nauki. Mróz jaki panował w tych dniach zapewne wpłynął na to, że frekwencja na zajęciach była mniejsza niż zaplanowaliśmy wcześniej. Zdjęcia i przebieg zimowiska będzie można oglądać na szkolnej stronie internetowej w prezentacji zrobionej przez uczniów uczestniczących w zimowisku pod kierunkiem nauczyciela informatyki.

Oprócz zimowiska projekt „Uczmy się razem”, przewidywał sobotnie wyjazdy na basen do Wysokiego Mazowieckiego, gdzie dzieci i rodzice uczyli i doskonalili umiejętności pływania oraz jazdy na łyżwach. Projekt miał na celu integrację rodziców i dzieci, naukę poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, zachęcenie rodziców i dzieci do większej aktywności społecznej oraz ruchowej, naukę różnych form aktywnego wypoczynku - dzieci i rodzice uczestnicząc w projekcie podwyższali swoją sprawność i wytrzymałość fizyczną, rozwijali swoje zainteresowania sportowe. Dzięki tym zajęciom zagospodarowaliśmy wolny czas pozalekcyjny dzieci i rodziców (bądź opiekunów).

Projekt zakończyła wspólna wyprawa na lodowisko do Zambrowa, w której wzięło udział 51 uczestników w tym 10 opiekunów – rodziców. Mamy nadzieję, że chociaż był to ostatni wyjazd z programu, to większość uczestników będzie kontynuowała takie wspólne wyjazdy z rodzicami bądź z wychowawcami.

                                                                          

Prezes UKS
Joanna Czechowicz

       
"Uczmy się razem" – program integracyjny UKS

"Uczmy się razem" – program integracyjny UKS 

"Uczmy się razem" – program integracyjny UKS

fot. UKS przy SP w Ciechanowcu


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl