buy medication online
 
XXXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.02.2010.

Na odbywającej się 16 lutego 2010 roku XXXVII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu,  w sprawozdaniu z pracy pomiędzy sesjami, burmistrz omówił przede wszystkim problemy związane z tegoroczną zimą.

Ilość śniegu jaka spadła w naszym regionie wg statystyk wynosi 65 cm, czyli tylko 5 cm mniej niż rekordowa ilość 70 cm ze słynnej zimy stulecia w 1979 roku. Na terenie naszej gminy znajdują się trzy kategorie dróg publicznych: wojewódzkie, powiatowe, gminne. Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają zarządcy poszczególnych dróg, choć w tym roku, ze względu na trudne warunki, ten podział kompetencyjny nie jest ściśle przestrzegany. Długość dróg jakie trzeba odśnieżyć na terenie naszej gminy wynosi: wojewódzkich - ok. 35 km, powiatowych ok. 70 km, gminnych ok. 200 km, więc przy intensywnych opadach nie ma możliwości oczyszczenia w ciągu 24 godzin wszystkich odcinków, mimo wynajęcia dodatkowego sprzętu do odśnieżania, oprócz tego posiadanego przez PRK FARE. Koszty styczniowego odśnieżania wyniosły 65 tys. zł, czyli 3 razy więcej niż zazwyczaj, a już w tej chwili wiadomo, że w lutym będzie to wyższa kwota. Nie ma możliwości całkowitego oczyszczenia dróg i poboczy z zalegającego śniegu, więc by ułatwić poruszanie się po drogach, będą wykonywane tzw. mijanki.

Burmistrz poinformował także o dwóch katastrofach budowlanych do jakich doszło w ostatnim tygodniu - pod wpływem ciężaru zalegającego śniegu zawaliły się dachy na chlewni i stodole. Sroga zima i duża ilość zalegającego śniegu może doprowadzić na wiosnę do podtopień. By zwiększyć możliwość pomocy w takich sytuacjach Urząd Miejski planuje natychmiastowe zakupienie dodatkowych pomp ssących i przekazanie ich jednostkom OSP.

Zostały rozstrzygnięte dwa przetargi dotyczące modernizacji ulicy Uszyńskiej, którą będziemy robili wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim. Przetarg na wykonanie nawierzchni ogłoszony przez Powiat wygrała firma, która zadeklarowała wykonanie prac za ok. 2.400.000 zł (początkowe szacunki mówiły o 4.400.000 zł), gminny przetarg na kanalizację sanitarną, wyceniony na 3.500.000 zł, wygrała firma oferująca wykonanie prac za sumę 1.145.00 zł.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłosił przetarg na remont mostu w Ciechanowcu, prace rozpoczną się prawdopodobnie w maju. Na czas wyłączenia mostu z eksploatacji, lokalny ruch kołowy (oprócz TIR-ów) zostanie skierowany przez jednokierunkowy most pontonowy umieszczony obok. PZDW zadeklarował także wykonanie chodników w Bujence i przeznaczenie 100 tys. zł na żwirówkę do Sówki.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku odpowiedział na odwołanie w sprawie decyzji dotyczącej drogi do Zadobrza - uchylił decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem i cofnął do ponownego rozpatrzenia, uznając, że nie można w tym wypadku mówić o samowoli budowlanej, zaś wina za niedociągnięcia formalne nie leży po stronie gminy.

W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., informacje z realizacji uchwał Rady Miejskiej i z  realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miejską w Ciechanowcu. Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  na 2010 r., zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych na 2010 r.; przystąpienia Gminy Ciechanowiec do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pt. "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej"oraz zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

                 

XXXVII sesja Rady Miejskiej

XXXVII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl