buy medication online
 
Społeczna pomoc w odśnieżaniu miasta Drukuj
02.02.2010.

 Społeczna pomoc w odśnieżaniu miasta

fot. A.U. Kieliszek MPI

Od kilku tygodni, nie tylko w naszym województwie, ale i w całej Polsce, prawie nieprzerwanie występują obfite opady śniegu sprawiając, że sytuacja na drogach i chodnikach utrudnia poruszanie się pieszym i pojazdom.

Służby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich z powodu wielkości i ilości miejsc do odśnieżenia nie nadążają z usuwaniem nadmiaru śniegu.

Z inicjatywą odśnieżenia pasa chodników i parkingów przy pl. 3 Maja w Ciechanowcu wystąpiły osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzy-szenia „Rodzina”. Do akcji włączyli się też pracownicy ciechanowieckiego Ośrodka Pomocy Społecznej, radny Marian Leszczyński oraz pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciecha-nowcu zabezpieczając sprzęt: łopaty, koparko-ładowarkę i pojazdy do wywozu śniegu. Przez cały dzień pomysłodawcy akcji odśnieżali chodniki i parkingi, za co gorąco im dziękujemy. 

Mieszkańcy Ciechanowca docenili inicjatywę - wyrazili wiele pochlebnych opinii o akcji podopiecznych OPS-u i chęć zorganizowania podobnych akcji w sołectwach na terenie Gminy Ciechanowiec.


Społeczna pomoc w odśnieżaniu miasta

Społeczna pomoc w odśnieżaniu miasta

Społeczna pomoc w odśnieżaniu miasta

Społeczna pomoc w odśnieżaniu miasta

fot. A.U. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl