buy medication online
 
Podsumowanie 2009 roku w Gminnej Spółce Wodnej "Nurczanka" Drukuj
02.02.2010.

W czasie Walnego Zebrania Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" w Ciechanowcu, jakie odbyło się 1 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, przedstawiono sprawozdanie z działalności w roku 2009 i podjęto decyzje dotyczące planów na rok bieżący.

Plan finansowy na 2009 rok przewidywał wpływy w wysokości 52.540,94 zł, z czego udało się zrealizować 94,4%. Z 49.616,57 zł stanowiących ubiegłoroczny budżet, 22.543,20 zł pozyskano z bieżących składek członkowskich, 633,18 zł ze składek zaległych za 2008 rok oraz 24.887,61 zł wyniosła dotacja z budżetu Gminy Ciechanowiec.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" w 2009 roku odbył 3 posiedzenia, na których ustalono potrzeby w konserwacji urządzeń i możliwości finansowe. Omawiano także ściągalność składek, która bardzo się poprawiła - w roku 2003, kiedy to spółka wznawiała intensywną działalność, było to 75,4%, w 2009 roku - 97,3%. W celu usprawnienia zbierania składek podjęto decyzję o zaokrąglaniu kwot do "pełnych złotych".

Prace wykonane w 2009 roku to odmulenie czyli gruntowna konserwacja rowów na obiekcie "Koce" w ilości 4051 mb, odmulenie 17 studzienek, obkoszenie czyli bieżąca konserwacja rowów w ilości 73.821 mb oraz naprawa 12 awarii drenarskich. Członkowie zarządu razem z pracownikami Rejonowego Kierownictwa Robót Konserwacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem brali udział w przeglądach urządzeń spółki i dokonywali miesięcznych odbiorów robót.

Plany na 2010 rok, przedstawione na walnym zebraniu, przewidują dalsze prace odmulające na obiekcie "Koce", obkaszanie rowów i naprawy awarii drenarskich. Ilość prac będzie zależała od wpływów do kasy spółki. Obecny na walnym zebraniu Burmistrz Ciechanowca zadeklarował utrzymanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka” na poziomie 25 tys. zł. Prawdopodobnie będą to jedyne pieniądze oprócz wpływów ze składek, które pozostaną na dotychczasowym poziomie, gdyż propozycja podwyższenia składki o 1 zł, nie znalazła akceptacji delegatów.
           
Podsumowanie 2009 roku w Gminnej Spółce Wodnej "Nurczanka"

fot. O.R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl