buy medication online
 
Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz" Drukuj
27.01.2010.

Członkowie Koła wędkarskiego “Jazgarz” spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym, na którym Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności w 2009 roku. Delegat Koła Krzysztof Kobryniak na III Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Mazowieckiego został wybrany członkiem Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Przez cały ubiegły rok prowadzono stałą współpracę z Zarządem Okręgu Mazowieckiego PZW, Policją, Państwową Strażą Rybacką, Burmistrzem Ciechanowca, Starostą Wysokomazowieckim i szkołami. We wszystkich szkołach został przeprowadzony konkurs plastyczny promujący wędkarstwo i ekologię, a w 5 przeprowadzono szkolenie wędkarskie dla dzieci, kończące się egzaminem i wręczeniem karty wędkarskiej. Członkowie Koła dwukrotnie brali udział w okręgowych zawodach wędkarskich, a w Ciechanowcu zostały przeprowadzone tradycyjne zawody spinningowe i spławikowe. Sąd koleżeński rozpatrzył 1 skargę i ukarał osobę winną zakazem połowu na wodach Okręgu Mazowieckiego od 22 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku.

Społeczna Straż Wędkarska w 2009 roku wymieniła samochód na nowy, odbyła 94 patroli, w tym 31 wraz z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem, sprawdzano nielegalne wysypiska nad rzeką, oraz 253 wędkarzy. Straż zlikwidowała 9 nielegalnych sieci, 2 agregaty prądotwórcze, 6 przegród oraz inne urządzenia kłusownicze, 8 spraw skierowano do prokuratury. Wykryto dwa zanieczyszczenia Nurca – po jednym w Kuczynie i w Ciechanowcu.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była lipcowa przyducha na Nurcu, która oprócz strat jakie spowodowała w środowisku, miała wpływ na finanse ciechanowieckiego Koła, gdyż część wędkarzy nie wykupiła kart, a 15 zrezygnowało z członkostwa. Okręg Mazowiecki PZW już w ubiegłym roku rozpoczął realizację pięcioletniego planu „Przyducha letnia 2009”, który przewiduje dodatkowe zarybianie, niezależne od zarybień  wynikających z warunków umów  na użytkowanie rybackie, i który ma zrekompensowć straty powstałe w wyniku przyduchy. Jesienią wody podległe Kołu wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione 1200 kg różnych ryb. W latach 2010-2014 zarybienia zostaną zwiększone o 50% w stosunku do wcześniejszych planów. Także Zarząd ciechanowieckiego Koła przeznaczył 10 tys. zł na dodatkowe zarybienie i aktywnie usiłuje pozyskać na ten cel pieniądze z innych źródeł.

W dyskusji poruszano między innymi sprawy dotyczące potrzeby oczyszczenia starorzecza Nurca, zwiększenia przepływu wody pod groblą prowadzącą na wyspę, usunięcia przegrody na Pełchówce w Wojtkowicach oraz rozważano możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich na innym akwenie - takim, który nie ucierpiał w czasie przyduchy. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego zaprosił do zapoznania się z koncepcją zagospodarowania brzegów Zalewu na Nurcu. Koncepcja w wersji papierowej jest do wglądu w pokoju nr 13 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"
           
Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

fot. O.R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl