buy medication online
 
Inwentaryzacja sieci szerokopasmowej Drukuj
11.01.2010.


Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podlaskiego na potrzeby obszarów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nadających się do wsparcia w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowej z terenu województwa podlaskiego jest jednym z niezbędnych warunków do  uwzględnienia w naborze wniosków. Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych na terenie województwa podlaskiego na potrzeby Działania 8.4 PO IG została zrealizowana na podstawie wymagań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

„Do wsparcia w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" kwalifikuje się obszar, na którym:
- na poziomie infrastruktury dostępowej (dostarczenie Internetu bezpośrednio do użytkownika końcowego) nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa sieć internetowa o przepustowości co najmniej 2Mb/s (należy przyjąć, że chodzi tu o łącze asymetryczne, gdzie wymagane jest zapewnienie przepływności 2 Mb/s w przypadku pobierania danych (download), nie ma natomiast konieczności określenia minimalnej wartości przepływności dla wysyłanych danych,
- infrastruktura sieci dystrybucyjnej należy do jednego operatora.
Dla określenia obszaru w ramach Działania 8.4 należy przyjąć oznaczenia geodezyjne - obręby (sołectwa)".

Na stronie internetowej si.wrotapodlasia.pl znajduje się poglądowa mapa województwa podlaskiego oraz szczegółowe mapy gminne z zaznaczonymi miejscowościami kwalifikującymi się do wsparcia (kółka z wypełnieniem białym) oraz niekwalifikującymi się do wsparcia (kółka z wypełnieniem czarnym).
 
Inwentaryzacja powstała w wyniku ankietyzacji operatorów telekomunikacyjnych i ich weryfikacji przez odbiorców lub potencjalnych odbiorców szerokopasmowych. Proces weryfikacji jest ciągły, dlatego jeśli Państwo: Operatorzy jak i Abonenci czy też Użytkownicy mający zastrzeżenia co do kwalifikowalności konkretnej miejscowości proszeni są o przesłanie uwag na specjalnym formularzu na adres: inwentaryzacja.8.4@wrotapodlasia.pl Termin przesyłania uwag mija 15 stycznia 2010 roku. Formularz dostępny jest na stronie si.wrotapodlasia.pl.

Informacji udziela Małgorzata Kuczyńska i Wojciech Nietupski, tel. 85-7497-530

                                                           

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego


 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl