buy medication online
 
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Drukuj
05.01.2010.

Urząd Miejski w Ciechanowcu  jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2010.

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania ujęte w „Planie ochrony przed szkodliwością azbestu i programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032”, z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe)  oraz z obiektów gminnych.

Dofinansowaniem objęte będą  koszty transportu wyrobów zawierających azbest (zdemontowanych na koszt właściciela) i ich unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku odpadów azbestowych.

Zainteresowane osoby planujące w 2010 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest mogą w terminie do 27 stycznia 2010 r. składać wnioski o dofinansowanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz formularz wniosku można otrzymać w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13,   tel.: (86) 277 11 45   wew.24,  e-mail: wanaks.i@ciechanowiec.pl lub pobrać poniżej.

 
 1.Wniosek
 2.Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - Załącznik nr 1a
 3.Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - Załącznik nr 1b
 4.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 2
 5.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Załącznik nr 3
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl