buy medication online
 
Hej kolęda! Kolęda! Drukuj
28.12.2009.

 Hej kolęda! Kolęda!

fot. Z. Poniatowski MPI  


Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego:
Wesoło śpiewajmy,
chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda! Kolęda!

Okres Bożego Narodzenia jest jednym z najbogatszych w tradycje i obrzędy. Tegoroczne święta w Ciechanowcu upłynęły pod znakiem "żywej szopki" wystawionej w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo- wych im. J. Iwaszkiewicza i wspólnego śpiewania kolęd z zespołem "Akwarelki" ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika pod kierow- nictwem Jacka Dudka.   
   
Z kultu żłóbka betlejemskiego, który wyznawali pierwsi chrześcijanie wywodzi się zwyczaj inscenizowania figuralnych przedstawień ukazujących wydarzenia związane z narodzeniem Chrystusa. Szopka bożonarodzeniowa to najczęściej makieta przedstawiająca wnętrze stajni betlejemskiej - w miniaturze lub naturalnej wielkości. W szopce znajdują się figury Dzieciątka, Marii i Józefa oraz postaci Trzech Króli, aniołów, pasterzy, bydła i owiec.

W XIII wieku, za sprawą św. Franciszka z Asyżu, upowszechniły się "żywe szopki", w których zamiast figur owiec i bydła znajdują się żywe zwierzęta, a postacie ludzkie są grane przez żywe osoby. W Polsce "żywe szopki" pojawiły się dopiero w XX wieku, natomiast zwyczaj kolędowania znany jest od średniowiecza.
Okresem kolędowania był pierwotnie Nowy Rok, a kolęda – radosną pieśnią noworoczną. Na Boże Narodzenie śpiewano rotuły, kantyki czy po prostu pieśni. Termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej ustalił się na przełomie XVII i XVIII wieku.

Nieznana jest dokładna ilość polskich kolęd - na pewno jest ich ponad 300, choć dziś naprawdę znanych jest około 50 kolęd kościelnych i niewiele ponad 20 "domowych". Najstarsza zachowana polska kolęda to pochodząca z 1424 roku pieśń zaczynająca się od słów Zdrów bądź, Królu Anielski, zaś popularnego dziś to pochodzące z XVII wieku: "Przybieżeli do Betlejem pasterze", "W żłobie leży" (przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV), XVIII-wieczna pieśń "O narodzeniu Pańskim" Franciszka Karpińskiego (rozpoczynająca się od słów: Bóg się rodzi, moc truchleje), XIX-wieczne kolędy: Gdy się Chrystus rodzi", "Pójdźmy wszyscy do stajenki" czy Teofila Lenartowicza "Mizerna, cicha". XX wiek to m.in. kolęda Juliusza Słowackiego "Chrystus Pan się narodził", która otrzymała melodię w dwudziestoleciu międzywojennym, czy okupacyjna, oświęcimska kolęda-skarga: "Nie było miejsca dla Ciebie".
       
Hej kolęda! Kolęda!

Hej kolęda! Kolęda!

Hej kolęda! Kolęda!

Hej kolęda! Kolęda!

Hej kolęda! Kolęda! 

Hej kolęda! Kolęda!

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl