buy medication online
Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków Drukuj


Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
Specjalnie dla osób zainteresowanych budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków Urząd Miejski zakupił od Instytutu Ekologii Stosowanej prawa do dokumentacji technicznej, w której w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni. Przejrzystość dokumentacji pozwala indywidualnym inwestorom na wybudowanie oczyszczalni własnymi siłami, a bezpłatne pozyskanie projektu od Urzędu Miejskiego pozwala na obniżenie kosztów budowy.
   
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni zapraszamy do Referatu Inwestycji pok. 13 tel. (086) 277-11-45 w. 24. Informacji udzielają również sołtysi z gminy Ciechanowiec. W każdej fazie budowy oczyszczalni, zarówno telefonicznie jak i osobiście, służyć radą będą pracownicy Instytutu Ekologii Stosowanej.

Zalety proponowanej naturalnej oczyszczalni ścieków:

•  łatwość budowy oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie,
•  brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę,
•  powiększenie walorów estetycznych działki, na której znajduje się
   oczyszczalnia,
•  możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania
   np. trawników,
•  mała powierzchnia,
•  niskie koszty inwestycyjne,
•  znikome koszty eksploatacyjne,
•  łatwość eksploatacji,
•  pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze,
•  możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie.
   
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w tego typu oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, co jest istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl