buy medication online
 
Podsumowanie szkolenia animatorów działań lokalnych Drukuj
08.12.2009.

 
 logo LGD Kraina Bobra  Logo FIO

Logo PODR

  
          
W ramach Projektu FIO 1870 realizowanego w okresie 23.06-30.11.2009 r. o wartości ok. 40 tys. zł. „Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn”  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przeprowadziło 10 szkoleń gminnych, w których uczestniczyło 150 osób.

Na szkoleniach była okazja przybliżenia beneficjentom zasad partnerstwa trójsektorowego, zapoznania ich z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), pokazania sposobu pozyskiwania funduszy na potrzeby społeczności lokalnej. Była to także okazja do rozmów z najaktywniejszymi mieszkańcami danych gmin.

Wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin odpowiedzialni za nabór beneficjentów do projektu zaprosili osoby reprezentujące najróżniejsze środowiska: biznes prywatny, lokalne stowarzyszenia, gospodarstwa rolne, urzędy gmin, ośrodki kultury, zakłady pracy, spółdzielnie, itp.

Od początku sierpnia do końca listopada nieprzerwanie funkcjonował punkt doradczo-konsultacyjny w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wyposażony w sprzęt wspomagający realizację projektu na wysokim poziomie.

Po odbytych szkoleniach we wrześniu i październiku 2009 r., na podstawie ankiet kwalifikacyjnych, zostali wyłonieni i zakwalifikowani na wyjazd studyjny animatorzy społeczności lokalnych, którzy wzięli udział w trzydniowych warsztatach z zakresu podwyższania umiejętności interpersonalnych. Dziesiątka wybranych animatorów, przedstawiciele organów LGD oraz koordynator projektu pojechali na wizyty studyjne do trzech wybranych Lokalnych Grup Działania w Polsce:

- LGD „Tygiel Doliny Bugu” z siedzibą w Drohiczynie działającą w województwie podlaskim i mazowieckim. Obszar działania 19 gmin, 89 tys. mieszkańców, budżet około10,5 mln zł,

- LGD „Dorzecze Bobrzy” obszar działania 5 województwa świętokrzyskiego. Obszar działania ponad 57 tys. mieszkańców – budżet około 8,5 mln zł,

- LGD Podbabiogórze z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Obszar działania 7 gmin, ponad 67 tys. mieszkańców, woj. małopolskie, budżet ponad 10 mln zł.

Wszystkie zrealizowane elementy projektu pozwoliły na osiągnięcie głównego celu założonego w projekcie i czterech celów szczegółowych. W sposób zadowalający zostały osiągnięte rezultaty twarde i miękkie zadania.

 
                 

Koordynator Projektu
Józef Wyszyński


 
Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn

Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn

Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn

fot. LGD Kraina Bobra

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl