buy medication online
 
XXXIV sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.11.2009.
Przed XXXIV sesją Rady Miejskiej przedstawicielki Pracowni Usług Projektowych i Inwestycyjnych "Novum" przedstawiły koncepcję projektu zagospodarowania brzegów zalewu w Ciechanowcu, po czym sesja została oficjalnie otwarta, przyjęto porządek obrad,  protokół z poprzedniej sesji, radni zgłosili zapytania, a Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami.

Burmistrz Ciechanowca poinformował, że w czasie miesiąca, jaki upłynął od ostatniej sesji, zapadły rozstrzygnięcia w sprawie kilku wniosków złożonych do różnych programów unijnych. I tak, otrzymaliśmy dotację na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w ramach której zostaną docieplone dach i elewacja, zostaną wymienione kaloryfery, przebudowana kotłownia i zakończona  wymiana okien. Wysokość dotacji to 971.766 zł. Także dwa wnioski na tzw. "schetynówki" zostały pozytywnie rozpatrzone. Pierwszy wniosek, w którym jesteśmy partnerem powiatu wysokomazowieckiego, dotyczy modernizacji ulicy Uszyńskiej. dofinansowanie wyniesie 2.153.006 zł, a wkład powiatu i gminy po ok. 883.000 zł. Drugi wniosek, na przebudowę dróg w Czajach-Bagnie, Tworkowicach i drogi łaczącej wsie Winna-Poświętna i Koce-Basie, otrzyma dofinansowanie  w wysokości 1.595.000 zł. Wkład własny gminy to 1.647.000, a wkład powiatu, który zaoferował się jako partner, wyniesie 10.000 zł. Złożyliśmy poprawki do wniosku na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Uszyńskiej, Ralkowej, Mogilnej, Polnej, Wiatracznej, Glinki i kolektora w ulicy Wspólnej. Zakończone zostało odmulanie zalewu - po oficjalnym odbiorze prac, który ma nastąpić w piątek, zalew będzie napełniony. Na sfinansowane tych prac otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150.000 zł. Rozstrzygnięty został przetarg na samochód osobowy typu bus dla Urzędu Miasta -  nowe auto będzie marki Renault. Dobiegają końca prace przy modernizacji drogi powiatowej z Wojtkowic w stronę Pełchu i przebudowie dróg gminnych w Skórcu; trwają prace na pl. Jana Pawła II; rozpoczyna się przebudowa ul. Polskiej. Sukcesywnie likwidowane są tzw. "dzikie" wysypiska, w tym roku z wysypisk Wojtkowice-Glinna, Bujenka i Zadobrze wywieziono ponad 200 t śmieci, w trakcie likwidacji jest wysypisko w Radziszewie-Sieńczuch - dotychczas wywieziono 200 t śmieci, a do wywiezienia pozostało jeszcze ok. 200 t. Planowane jest zlikwidowanie do końca roku wszystkich "dzikich" wysypisk (a pozostało ich jeszcze 13). Dobiegają końca prace nad wnioskiem o przedłużenie terminu działalności składowiska odpadów oraz wniosku o zgodę na magazynowanie śmieci w sąsiedztwie obecnego składowiska. W tym miejscu, przy pomocy mobilnych maszyn, byłaby dokonywana selekcja odpadów - trwają rozmowy z dwoma firmami, które w najbliższym czasie mają przedstawić propozycje swoich usług.

W dalszych punktach obrad Burmistrz przedstawił projekt budżetu gminy na 2010 rok, przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pismo w sprawie informacji z Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem  o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz podjęto uchwały w sprawach: przystąpienia Gminy Ciechanowiec do projektu ,,Razem dla Polski Wschodniej”, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, określenia stawek podatku od środków transportowych, określenia stawek podatku od nieruchomości, wieloletniego  programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację, zmian w budżecie gminy na 2009 r.
                 


XXXIV sesja Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl