buy medication online
Stowarzyszenie "Platon" Drukuj


Członkowie reprezentacji:
Prezes – Marcin Kamiński
Skarbnik – Martyna Kryńska
Sekretarz – Paweł Piotr Moczulski

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:
Stowarzyszenie Platon powstało 3 maja 2008 roku, a 23 lipca tego samego roku zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami tej organizacji są głównie uczniowie i studenci pochodzący z Ciechanowca, którzy zapragnęli działać na rzecz kultury, edukacji i jak to sami nazywają na rzecz „przede wszystkim Naszej Małej Ojczyzny”.

Do ich celów statutowych należy: kształtowanie osobowości, rozwijanie twórczości i kreatywności zwłaszcza młodych ludzi; krzewienie wśród społeczeństwa i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego; inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej, wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich; umacnianie partnerskiej współpracy z administracją państwową i samorządową.

Dane organizacji:
Stowarzyszenie „Platon”
Ciechanowczyk 2 a, 18-230 Ciechanowiec
tel. 517 151 142
e-mail: stowarzyszenieplaton@gmail.com
www.platon.ciechanowiec.xorg.pl
KRS: 0000310283

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl