buy medication online
Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" Drukuj


Członkowie reprezentacji:

Prezes – Katarzyna Anna Śniecińska
Wiceprezes – Mirosław Reczko
Wiceprezes – Iwona Wiernicka
Członek Zarządu – Anna Bogucka
Członek Zarządu – Józef Grochowski
Członek Zarządu – Marek Kaczyński
Członek Zarządu – Andrzej Anusiewicz
Członek Zarządu – Czesław Sokołowski
Członek Zarządu – Krzysztof  Krajewski
Członek Zarządu – Andrzej Jankowski
Członek Zarządu – Piotr Uszyński
Członek Zarządu – Jarosław Siekierko
Członek Zarządu – Robert Lucjan Wyszyński
Członek Zarządu – Jarosław  Cukierman
Członek Zarządu – Sylwester Jaworowski
Członek Zarządu – Teresa Grodzka
Członek Zarządu – Jarosław Kos  
Członek Zarządu – Jan Kazimierz Dąbrowski

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:
Lokalna Grupa Działania ”Kraina Bobra” została wpisana do rejestru stowarzyszeń 21 sierpnia 2008 roku. Pierwszym krokiem było powołanie stowarzyszenia i jego organów, w tym celu odbyło się spotkanie przedstawicieli z gmin Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew-Osada, Klukowo, Rudka, Brańsk i miasta Brańsk. W ramach Stowarzyszenia coraz bardziej aktywna społeczność lokalna ma szanse zrealizować innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz działania, zasoby i możliwości rozwojowe przedstawicieli różnych sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna Grupa Działania ”Kraina Bobra” weźmie udział w konkursie na wybór Lokalnej Grupy Działania, w wyniku którego Zarząd województwa podpisze umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W 2015 roku LGD ”Kraina Bobra” zmieniła nazwę na LGD ”Brama na Podlasie”.

Dane organizacji:
Lokalna Grupa Działania ”Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
KRS: 0000310272

Biuro:
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 25 92 wew. 38
e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl