buy medication online
Likwidacja "dzikich" wysypisk Drukuj


W 2007 i 2008 roku na terenie gminy Ciechanowiec przeprowadzono dwie akcje likwidowania dzikich wysypisk w: Winnie-Wypychach, Skórcu, Kocach-Basiach, Kozarzach i dwóch wysypisk w Tworkowicach. Wywieziono 876 ton śmieci co kosztowało budżet gminy ponad 95 000 zł.

Pod koniec października 2009 r. rozpoczęła się trzecia akcja likwidacji pozostałych (17) „dzikich” wysypisk zewidencjonowanych na terenie Gminy Ciechanowiec. Szacowana ilość nielegalnie zgromadzonych tam odpadów wynosi ok. 1 453,83 ton. Do chwili obecnej zlikwidowano 4 wysypiska w miejscowościach: Wojtkowice-Glinna, Zadobrze, Bujenka i Radziszewo-Sieńczuch. Do 4 grudnia 2009 roku wywieziono i umieszczonych na gminnym składowisku w Nowodworach odpadów wynosi 613,19 t, na kwotę ok. 44 873,70 zł.

Na uprzątniętym terenie umieszczane są tablice zakazujące wysypywania śmieci pod odpowiedzialnością karną. Niestety mimo postawionych zakazów w miejscach zlikwidowanych w zeszłym roku wysypisk, w pobliżu jednego z nich stwierdzono znaczne ilości nowych śmieci.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego deklaruje możliwość zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, obejmujące składowanie odpadów pochodzących z nielegalnych wysypisk na gminnym składowisku. Pozwoli to na znaczne zredukowanie kosztów ponoszonych w związku z likwidacją „dzikich” wysypisk, gdyż opłaty te po-chłaniają większą część przeznaczonych na ten cel środków.

Likwidacja "dzikich" wysypisk
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl