buy medication online
Segregacja odpadów Drukuj


Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Jednym z najważniejszych elementów nowoczesnej i zgodnej z wymogami UE gospodarki odpadami jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwach domowych, jednak nadal niewiele z nich segreguje odpady. Obowiązujące aktualnie w Polsce, jak i również w Unii Europejskiej przepisy prawa wymuszą na nas taki poziom recyklingu i wykorzystania odpadów, aby do 2010 roku, tylko 75% odpadów biologicznie degradowalnych było składowanych na wysypiskach. Do roku 2013 ta ilość odpadów musi zostać zmniejszona do 50%, a najpóźniej do roku 2020 do 35%.

Gmina Ciechanowiec prowadzi selektywną zbiórkę odpadów z zastosowaniem worków foliowych, przy czym opłata za odbiór odpadów posegregowanych jest prawie pięciokrotnie niższa niż za odbiór odpadów zmieszanych - za odbiór 120 litrowego worka z odpadami posegregowanymi zapłacimy 1 zł, a za odbiór 120 litrowego worka z odpadami zmieszanymi zapłacimy już 4,80 zł. Dzięki segregacji nie tylko dbamy o ochronę środowiska, ale i o domowy budżet. Segregacja śmieci w gospodarstwie domowym sprawia, że „dom” produkuje znacznie mniej śmieci zmieszanych, a co za tym idzie zmniejszają się koszty odbioru śmieci.

Wbrew pozorom segregacja śmieci to czynność nieskomplikowana. Nie są do tego konieczne specjalnie oznakowane worki. Wystarczy w wygodnym dla nas miejscu (np. pod zlewozmywakiem) ustawić kilka pojemników bądź kartonów do segregacji odpadów. Śmieci „spod zlewu” należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika przy domu lub do właściwego pojemnika na śmieci pod blokiem. Oddzielnie segregujemy szkło bezbarwne, szło kolorowe, plastik i makulaturę. Dobrym sposobem na segregowanie odpadów aluminiowych (np. puszek) jest zawożenie ich do pobliskiego punktu skupu złomu. Ponadto w wyznaczonych terminach odbierane są bezpłatnie z terenu Gminy posegregowane folie rolnicze oraz inne odpady z tworzyw sztucznych. Zaoszczędzić możemy także poprzez wyrzucanie resztek organicznych na kompost. Istotną kwestią przy segregowaniu odpadów jest zgniatanie opakowań – zmniejsza to objętość śmieci a co za tym idzie koszt ich wywozu. Pamiętajmy też o odkręcaniu nakrętek i jeżeli są plastikowe wrzucaniu ich do odpowiedniego pojemnika (worka).

PAPIER

Do worka, do którego zbieramy papier wrzucamy gazety, książki, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie, opróżnione z płynów opakowania wielomateriałowe (typu Tetra Pak), w tym kartony po mleku. Do worków lub pojemników na papier nie można wyrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością, tapet, kalki, zatłuszczonego papieru.

SZKŁO

Do worka (pojemnika), do którego zbieramy szkło wrzucamy butelki szklane i słoiki. Nie można wrzucać: szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

PLASTIK I METAL

Do worka na tworzywa sztucznei metale wrzucamy: puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie, itp.). Opakowania należy opłukać z resztek jedzenia i płynów. Do worka na tworzywa sztuczne nie można wrzucać: opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpadów niebezpiecznych nie można wrzucać do pojemników na śmieci segregowane, jak i do ogólnego pojemnika na śmieci. Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, świetlówki, zużyte baterie, eternit, oleje hydrauliczne i smarowe, płyny hamulcowe, substancje i preparaty chemiczne, przeterminowane leki, akumulatory i odpady po lakiernicze.

Pamiętajmy, że segregując odpady dbamy nie tylko o domowy budżet. Odpady segregowane to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przyrodę i nasze najbliższe środowisko życia przed ich negatywnym oddziaływaniem.


Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” to:
•  redukcja masy i objętości odpadów,
•  wyeliminowanie substancji niebezpiecznych z odpadów,
•  zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania,
•  zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych i energii,
•  oszczędzanie przestrzeni, która musiałaby być przeznaczona na składowiska
   oraz wydłużenie czasu eksploatacji składowiska.
 
Prowadzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy Ciechanowiec wymaga:
•  zaangażowania w system selektywnej zbiórki odpadów znacznej ilości
   gospodarstw domowych,
•  podniesienia poziomu selektywnej zbiórki odpadów,
•  podniesienia efektywności odzysku odpadów,
•  promocji selektywnej zbiórki odpadów jako najbardziej racjonalnego 
   postępowania z odpadami domowymi,
•  zmiany indywidualnych zachowań związanych z selektywną zbiórką odpadów
   na bardziej prospołeczną i przyjazną dla środowiska,
•  zwiększenia korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów
   komunalnych składowanych,
•  zwiększenia dostępności systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz
   poprawy stanu czystości środowiska naturalnego na terenie gminy
   Ciechanowiec.
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl