buy medication online
 
"Europejska Gmina - Europejskie Miasto" - Ciechanowiec znów w czołówce Drukuj
22.10.2009.
 Ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto” - Ciechanowiec znów w czołówce

Wyróżnienie odebrał Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko      fot. O.Tomaszewska MPI  

„Gazeta Prawna” po raz trzeci ogłosiła ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”, w którym wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych.

Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pozyskane zostały z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i objęły umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 roku (bez programów przedakcesyjnych).

W tegorocznym rankingu do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej (45%), wartość środków przypadających na 1 projekt (45%) oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców (10%).

Na wynik jaki uzyskała Gmina Ciechanowiec, która podobnie jak w poprzednich latach znalazła się w czołówce gmin województwa podlaskiego, złożyły się wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ze względu na zmiany w wyliczaniu punktacji wyniki nie mogą być porównywane do dwóch pierwszych edycji rankingu, ale można porównać niektóre dane.

W 2007 roku liczba projektów wyniosła 77, w 2008 – 109;  wartość dofinansowania ze środków UE na głowę mieszkańca w zł w 2007 – 2209,03 a w 2008 – 2847,9.

 
Ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto” - Ciechanowiec znów w czołówce

Wyróżnieni w rankigu „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”
fot. O. Tomaszewska MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl