buy medication online
 
XXXIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.10.2009.

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej 19 października 2009 roku radni wysłuchali informacji przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008 złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz z analizy oświadczeń majątkowych przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza przeprowadzonej przez wojewodę, a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2008/2009.

W sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami Burmistrz poinformował o obchodach 580 rocznicy nadania praw miejskich i otwarciu hali sportowej przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, które odbyły się 1 października, zakończeniu budowy kolektora sanitarnego na ul. Wspólnej w Ciechanowcu, opracowywaniu projektu remontu oczyszczalni ścieków, trwaniu prac nad przebudową dróg w Skórcu oraz prac przy czyszczeniu zalewu. Od ostatniej sesji wystosowano pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w zarybianiu rzeki Nurzec, ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Polskiej w Ciechanowcu, a Gmina Ciechanowiec ponownie została wyróżniona w trzeciej edycji rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009 – organizowanym przez Gazetę Prawną. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich z całej Polski wizytowali cmentarze wojenne w Gminie Ciechanowiec.

W następnych punktach obrad radni rozpatrzyli pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie skargi pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Rady Miejskiej w Ciechanowcu i Burmistrza Ciechanowca – radni podjęli uchwałę uznającą skargę za niezasadną. Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2009 r., wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitów wydatków na jego realizację.

Przed rozpoczęciem XXXIII sesji Rady Miejskiej  Burmistrz Ciechanowca wręczył nagrody w konkursie „Wzorowa Posesja Roku 2009”. I nagrodę i bon na zakup towarów w sklepach zaopatrzenia ogrodniczego na kwotę 900 zł otrzymali Krystyna i Jan Olszewscy z Ciechanowca. Drugą nagrodę i bon na kwotę 600 zł otrzymali Beata i Adam Poniatowscy z Ciechanowca, a trzecią  nagrodę i bon na 400 zł otrzymał Marian Koc z Koców-Schabów.
 

XXXIII sesja Rady Miejskiej

XXXIII sesja Rady Miejskiej

XXXIII sesja Rady Miejskiej

XXXIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl