buy medication online
 
Dziękujemy jak każdego roku... Drukuj
15.10.2009.
 Dzień Edukacji Narodowej 2009

 fot. A. Kieliszek MPI  

W szkołach z terenu gminy Ciechanowiec uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

Jest to szczególne święto wszystkich pracowników oświaty, które stanowi okazję do wyrażenia podziękowań za odpowie- dzialność, trud i poświęcenie włożone w nauczanie i wychowanie młodych pokoleń.

Do Dnia Nauczyciela uczniowie przygotowy- wali się spędzając godziny na próbach inscenizacji słowno-muzycznych chcąc w ten sposób podziękować pedagogom za nieraz ciężką pracę.

W tym szczególnym dniu uczestniczą też emerytowani nauczyciele mający okazję do wspomnień i spotkań ze swoimi wycho- wankami, z których niektórzy sami są teraz nauczycielami bądź rodzicami.

Podczas odbywających się w szkołach uroczystych apelach z tej okazji, nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali od Burmistrza Ciechanowca i dyrekcji szkół podziękowania i nagrody.


Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

 Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

 Dzień Edukacji Narodowej - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu
fot. A. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl