buy medication online
 
Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn Drukuj
13.10.2009.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” zorganizowało szkolenie dla 15 osób z terenu gminy Ciechanowiec, podczas którego uczestnicy zapoznani zostali z różnymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z nowopowstałej instytucji grantodawczej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” oraz z innych źródeł dofinansowania.

Uczestnicy szkolenia poszerzyli także swoją wiedzę z zakresu upowszechnianie partnerstwa trójsektorowego oraz poznali Lokalną Strategię Rozwoju, która była podstawą do utworzenia LGD na naszym terenie.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez LGD projektu pod nazwą „Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009. W drugim etapie realizowanego zadania odbędą się warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych dla dziesięcioosobowej grupy wyłonionej spośród uczestników szkoleń z każdej z gmin biorących udział w projekcie (Miasto Brańsk oraz gminy: Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kulesze-Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie).

W ramach projektu utworzony został punkt konsultacyjny zlokalizowany w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (pok. nr 29). W punkcie tym informacji z zakresu partnerstwa trójsektorowego, roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, szczegółowej procedury zakładania stowarzyszeń, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą doświadczeni doradcy.

Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn

XXXII sesja Rady Miejskiej

Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój małych ojczyzn

fot. A. Kieliszek  MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl