buy medication online
 
XXXII sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.10.2009.

XXXII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, następnie Burmistrz Ciechanowca złożył sprawozdanie z prac między sesjami.

W tym czasie:
- została ukończona budowa hali sportowej przy Gimnazjum - całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2 700 000 zł, uzyskane dotacje to 850 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponad 1 242 425 zł z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład własny Gminy Ciechanowiec to ok. 640 000 zł na budowę hali i 65 000 na roboty towarzyszące;
- rozstrzygnięto przetarg ograniczony na oczyszczenie zalewu - koszt wyniesie ok. 440 000 zł, zaistniała więc potrzeba zwiększenia sumy przeznaczonej na inwestycję z budżetu gminy o 40 000 zł, pozostałą sumę zabezpieczają dotacje z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (50 000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (150 000 zł), właściciela MEW Ciechanowiec Romana Murawskiego (10 000 zł) i wkład Gminy, który był zarezerwowany na początku roku (190 000zł).
- zakończono remont dachu budynku COKiS oraz boiska przy COKiS;
- zakończono remont ulicy 11 Listopada - pozostało tylko wykonać nasadzenia zieleni;
- rozstrzygnięto przetarg na modernizację placu Jana Pawła II.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu (związanych z wyższą kwotą przetargu na modernizację drogi Wojtkowice Stare - Pełch) i zmian w budżecie gminy na 2009 r. (związanymi z wyższą kwotą przetargu na oczyszczanie zalewu).

Komisja Budżetowa złożyła trzy wnioski o wykonanie w 2009 roku: parkingu przy ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu, remont drogi-łącznika w Kocach-Piskułach, remont drogi do miejscowości Kolonia-Kosiorki. Wszystkie wnioski zostały przyjęte większością głosów.
        

XXXII sesja Rady Miejskiej 

XXXII sesja Rady Miejskiej

XXXII sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl