buy medication online
Sołectwo Radziszewo Stare Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wsie: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo. Przez sołectwo przepływa lewobrzeżny dopływ Nurca – Kukawka. Sołectwo leży na terenach dawnej Puszczy Nureckiej. 

Sołtys – Krystyna Twarowska 

Rada Sołecka – Wioletta Kozłowska
                              Adam Morzy

Radny
– Dorota Niemyjska

Dzielnicowy
– aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 97

Radziszewo Stare – 44
Radziszewo-Sobiechowo – 53

Warto wiedzieć

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym

Handel – W. Rusiniak,
Komis samochodów używanych – Z. Jacyniewicz,

Historia

Radziszewo
, okolica szlachecka nad bezimiennym dopływem Nurca, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skórzec, o 41 - 42 wiorsty od Bielska a  1 milę od miasteczka Ciechanowca, niegdyś w całości własność Radziszewskich, później skutkiem częstych podziałów familijnych i sprzedaży rozdrobniła się na wiele cząstek składających obecnie okolicę szlachecką. W obrębie jej znajdują się: Radziszewo Króle, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Stare, Radziszewo Sieńczuch. W Radziszewie Królach zmarł dnia 3 sierpnia 1885 roku Franciszek Radziszewski, zasłużony pracownik na polu bibliografii polskiej, urodzony tamże dnia 15 grudnia 1817 roku. (J. Krz.)
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom IX z roku 1888, s. 473)

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl