buy medication online
Stowarzyszenie "Winnica" Drukuj


Członkowie reprezentacji:
Prezes – Dorota Porycka  
Wiceprezes/Sekretarz – Barbara Rodzianko
Skarbnik – Krzysztof Kosk

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:
Stowarzyszenie Winnica zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym 28 maja 2009 roku. Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska. Szczegółowe cele stowarzyszenia to: wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu; wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia, opieki społecznej; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego; współpraca z podmiotami zagranicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz strukturami samorządowymi w realizacji celów statutowych; prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych; kulturalno-oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu; organizacja i wspieranie wolontariatu; działania na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego. 

Dane organizacji:
Stowarzyszenie „Winnica”
Winna-Poświętna  8, 18-230 Ciechanowiec
KRS: 0000330600

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl