buy medication online
 
Najlepsi z najlepszych - Finał Podlaskiej Agroligi 2009 Drukuj
13.07.2009.

Małgorzata i Jacek Chylińscy z miejscowości Mrówki w gminie Wizna i firma PRIMATOR - Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Barbary i Henryka Kraszewskich z Czyżewa Osady zdobyli zaszczytne tytuły Mistrzów Podlaskiej Agroligi 2009 w jedenastej edycji konkursu.

7 lipca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się uroczysty finał Podlaskiej Agroligi 2009 - wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Oficjalnego otwarcia konferencji podsumowującej konkurs dokonał Sławomir Gromadzki – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jesteśmy dumni, że województwo podlaskie może szczycić się tak znakomitymi gospodarstwami rolnymi i firmami – mówił dyrektor Ośrodka.

Mistrzami tegorocznej edycji w kategorii rolnicy zostali Małgorzata i Jacek Chylińscy z miejscowości Mrówki gm. Wizna w powiecie łomżyńskim.

Komisja konkursowa przyznała również dwa równorzędne II miejsca i tytuły Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 gospodarstwom Barbary i Marka Kumpiałowskich z miejscowości Przystawka, gmina Janów, powiat sokólski oraz Renaty i Sławomira Roszkowskich z miejscowość Chobotki, gmina Knyszyn, powiat moniecki.

W kategorii firm Mistrzem Podlaskiej Agroligi została firma PRIMATOR - Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Barbary i Henryka Kraszewskich z Czyżewa-Osady w powiecie wysokomazowieckim. 

II miejsce i tytuł I Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 przyznano firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZORZA” Krystyny i Wojciecha Jastrzębskich z Zambrowa. 

III miejsce i tytuł II Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 otrzymała firma Zakład Przemysłu Mięsnego „Europa” Stanisława i Zdzisława Zielińskich z Rajgrodu. 

IV miejsce i tytuł Laureat Podlaskiej Agroligi 2009 przyznano firmie P.U.H. „ROL - MECH” - Michał Denisiuk z Dubiczy Osocznych z powiatu hajnowskiego.

Równorzędne tytuły laureata Podlaskiej Agroligi 2009 w kategorii rolnicy otrzymali:
- Joanna i Mieczysław Suchoccy, Monkinie, gmina Nowinka, powiat augustowski
- Danuta i Stanisław Chmielewscy, Oszkinie, gmina Puńsk, powiat sejneński
- Bożena i Adam Iwaszkowie, Krukówek, gmina Raczki, powiat: suwalski
- Elżbieta i Janusz Kondratowie, Bodaczki, gmina: Boćki, powiat: bielski
- Antoni i Krystyna Lemańscy, Zabiele Zakaleń, gmina Kolno, powiat kolneński
- Wiesława i Bogdan Zajkowscy, Targonie Wielkie, gmina Zawady, powiat białostocki

Uroczyste podsumowanie konkursu Podlaska Agroliga 2009 swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki – poseł RP, Bogdan Józef Paszkowski –senator RP, Maciej Żywno- wojewoda podlaski, Wojciech Dzierzgowski – wicewojewoda podlaski, Mieczysław Baszko – członek zarządu województwa podlaskiego, dyrektorzy i prezesi jednostek i organizacji związanych z rolnictwem oraz licznie przybyli doradcy i przyjaciele podlaskich gospodarzy – uczestników konkursu.

Najlepszym rolnikom i najlepszym firmom puchary i nagrody ufundowali: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, a także firmy współpracujące z laureatami tegorocznej Agroligi. 

Gospodarstwa i firmy oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem Marka Skarżyńskiego, zastępcy dyrektora PODR Szepietowo w składzie: Maria Sadowska - WZRKiOR, Zbigniew Dembowski - Podlaska Izba Rolnicza, Stefan Sołomianko – Wydział Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Franciszek Czajkowski – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Janina Włostowska, PODR Szepietowo – sekretarz.

Laureatami konkursu są najlepsi rolnicy oraz najlepsze firmy związane z rolnictwem i agrobiznesem. O tytuł Mistrza mogą ubiegać się gospodarstwa i firmy z zamkniętymi inwestycjami, zadbane, wyróżniające się estetyką. Gospodarstwa i firmy, których efekty produkcyjne, stosowane technologie i wyniki wyróżniają się w skali województwa i kraju.

Mistrzowie Podlaskiej Agroligi wezmą udział w finałach krajowych konkursu, które odbędą się na początku 2010 roku. 

Uroczystą galę uatrakcyjnił występ Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska pod kierownictwem Mirosława Szymańskiego. Uczestnicy mogli również wysłuchać wykładu „Nowoczesne technologie komunikacji i informacji motorem rozwoju podlaskiej wsi”, który przeprowadzi dr Józef Orzeł-wiceprezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już niedługo zostanie jednym z partnerów podlaskiego partnerstwa dla e-rozwoju, którego celem będzie zapoznanie mieszkańców obszarów wiejskich z rozwiązaniami technologii teleinformatycznej podnoszącymi jakość życia, oraz zwiększającymi konkurencyjność obszarów wiejskich i innowacyjność gospodarstw rolnych.

Finał konkursu Agroliga 2009 zakończyła degustacja tradycyjnych produktów regionalnych. 
                                                                                 

 Anna Gąsowska
PODR Szepietowo


Najlepsi z najlepszych – Finał Podlaskiej Agroligi 2009

Przyducha na NurcuNajlepsi z najlepszych – Finał Podlaskiej Agroligi 2009

Najlepsi z najlepszych – Finał Podlaskiej Agroligi 2009
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl