buy medication online
 
XXIX sesja Rady Miejskiej Drukuj
10.06.2009.

9 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Ciechanowca.
   
Po otwarciu obrad radni zawnioskowali, aby z porządku obrad usunięto: informację na temat działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych Fare w Ciechanowcu w roku 2008; informację na temat działalności Przedszkola w Ciechanowcu w roku 2008, informację na temat działalności Klubów Przedszkolaka w Łempicach i Radziszewie Starym w roku 2008; rozpatrzenie skargi Pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca oraz uchwałę w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.
   
Obecny na sali radca prawny przypomniał przewodniczącej, iż zmiana porządku obrad bez zgody zwołującego sesję, czyli burmistrza, nie będzie ważna z punktu widzenia prawa. Pomimo to radni przegłosowali zmianę w porządku obrad, w tym usunięcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu bez zachowania bezwzględnej większości głosów niezbędnej przy głosowaniu nad tym wnioskiem.
   
W kolejnym punkcie obrad burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami. Od ostatniej sesji odbyły się trzy spotkania w sprawie szpitala: z radnymi, z mieszkańcami i ze starostą oraz dyrektorem Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. Dodatkowo do Starostwa w Wysokiem Mazowieckiem do wiadomości Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło pismo od Anny Wojterkowskiej, w którym zwraca się z prośbą o wstrzymanie przejęcia szpitala przez samorząd Gminy Ciechanowiec do czasu wyjaśnienia sprawy spadku, którego przedmiotem jest szpital w Ciechanowcu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
   
Zakończono przebudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Koce-Piskuły na odcinku 350 metrów długości. Przekazano wykonawcy plac budowy na ul. 11-ego Listopada. Podpisano umowę na przebudowę drogi w Skórcu. Dodatkowo na przebudowę 148,5 metrowego odcinka drogi w Skórcu otrzymano 10 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kończą się prace na drodze Radziszewo-Króle – Pobikry.
   
Trwają prace nad budową hali sportowej przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Wykonawca przewiduje zakończenie prac na przełomie lipca i sierpnia czyli przed planowanym terminem wykonania.
   
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” (LGD), którego członkiem jest Gmina Ciechanowiec, zostało wybrane przez Zarząd Województwa Podlaskiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) uzyskując najwyższą liczbę punktów.
   
Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowania w wysokości 60 tysięcy zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowicach.
   
Trwa badanie ofert złożonych w przetargu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec.
   
Trampkarze ciechanowieccy zajęli 9 miejsce na zawodach odbywających się we francuskiej miejscowości Saint-Germain-les-Corbeil.
   
Zainicjowana w ubiegłym roku przez burmistrza Ciechanowca akcja „Zbiórka książek dla polskiej Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach na Litwie” trwa nadal. Przy okazji wizyty gimnazjalistów na Litwie do Miednik trafiła kolejna partia książek, za co mieszkańcy i władze samorządowe składają podziękowania obdarowującym ich mieszkańcom naszej gminy.
   
Do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło już dziewiąte pismo od sołtysa Nowodworów w sprawie oświetlenia w tej miejscowości.
   
Na koniec sprawozdania burmistrz powiedział, iż w wyniku toczących się rozmów w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec strefy przemysłowej w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie z ekspertami i przedstawicielami z Urzędu Marszałkowskiego.
   
W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zmian do uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 20 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu – w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego NK.II.DM.0911-48/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. unieważniającym § 2 uchwały; wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku oraz zmian w budżecie gminy na 2009 r.          

XXIX sesja Rady Miejskiej

XXIX sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl