buy medication online
 
Dwudziestolecie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ciechanowcu Drukuj
04.06.2009.

Ciechanowiecki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców połączył w tym roku walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z obchodami 20-lecia istnienia jako samodzielna organizacja cechowa. Wcześniej istniejące organizacje cechowe były albo likwidowane przez okupantów (w czasie II wojny światowej) albo z mocy prawa funkcjonowały jako Oddziały Terenowe najpierw Cechu Rzemiosł Różnych w powiecie siemiatyckim, a potem w wysokomazowieckim. Obecny Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców powstał w 1989 roku jako jeden z trzech pierwszych cechów, które rozpoczęły działalność po wejściu w życie Ustawy o tzw. swobodzie gospodarczej (i zarazem dobrowolności zrzeszania się w cechach).
   
Aktualnie Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ciechanowcu zrzesza 37 członków (34 czynnych i 3 honorowych) a zakłady zlokalizowane są na terenie gmin: Ciechanowiec (31), Perlejewo (2) i Nur (1). Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu szkolą 42 uczniów w zawodach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektromechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, piekarz, murarz, elektryk. Oprócz spraw związanych ze szkoleniem młodocianych i współpracą z OHP, Cech udziela pomocy w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji, dba o bezpieczeństwo i higienę w zakładach rzemieślniczych, oraz stara się zorganizować pomoc w sprawach ubezpieczeń i podatków.
   
Prezes Izby Rzemieślniczej z Białegostoku Zbigniew Jan Lenart z okazji Jubileuszu wręczył Złoty medal im. Jana Kilińskiego Mirosławowi Andrzejowi Kobusowi, srebrny medal im. Jana Kilińskiego Grażynie Czapiuk, Honorową Odznakę Izby Rzemieślniczej w Białymstoku Henrykowi Gierosowi, Dorocie Małgorzacie Tymińskiej, Leszkowi Fiedorukowi, Stanisławowi Czrneckiemu i Jackowi Zagubieniowi, Srebrną odznakę “Za szkolenie uczniów w rzemiośle” Małgorzacie Filińskiej i Andrzejowi Przystupie, Złotą odznakę “Za szkolenie uczniów w rzemiośle” Andrzejowi Olszewskiemu, Andrzejowi Zarembie, Tomaszowi Dybowskiemu, Stanisławowi Józefowi Tymińskiemu i Mirosławowi Andrzejowi Kobusowi.
   
Zgromadzeni na walnym zebraniu członkowie cechu wybrali władze na nową 4-letnią kadencję: Starszym Cechu został Roman Godlewski, a członkami Zarządu: Mirosław Andrzej Kobus, Grażyna Czapiuk, Stanisław Tymiński i Andrzej Zaremba. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wacław Klejzerowicz – przewodniczący, Roman Murawski – zastępca przewodniczącego i Leszek Fiedoruk – członek Komisji. 
       
        Więcej zdjęć...
Dwudziestolecie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ciechanowcu
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl