buy medication online
 
Wybory europejskie - Ty decydujesz! Drukuj
29.05.2009.
  
Wybory europejskie – Ty decydujesz!

7 czerwca 2009 roku Polacy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE). Poprzez udział w głosowaniu możemy mieć wpływ na to, aby europarlamentarzyści reprezentowali nas i nasze poglądy. Dlatego tak ważne jest wskazanie swojego kandydata – takiego, który swoim programem, poziomem wiedzy i doświadczeniem przez kolejne pięć lat kadencji będzie dbał o interesy tego wyborcy, który obdarzył go zaufaniem i oddał na niego swój głos. Lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Szczegółowych danych o kandydatach należy poszukiwać na ich stronach internetowych lub też na innych stronach poświęconych wyborom, na których kandydaci zamieścili swoje dane.
   
W odróżnieniu od lat ubiegłych uległa zmianie siedziba obwodowej komisji wyborczej w Ciechanowcu. W tym roku po raz pierwszy wyborcy oddadzą głos w ciechanowieckim Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

Wykaz obwodowych komisji wyborczych wraz z ich siedzibami i granicami obwodu głosowania:

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Granica obwodu głosowania: miasto Ciechanowiec ulice: Akacjowa, Brzozowa, Czyżewska, Klonowa, Kozarska, Kuczyńska, Lipowa, Łomżyńska, Młyńska, Mogilna, Pałacowa, Plac Jana Pawła II, Polna, Ralkowa, Sosnowa, Świerkowa, Uszyńska. Wsie: Kozarze i Nowodwory.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w byłym Miejskim Ośrodku Kultury w Ciechanowcu. (Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Granica obwodu głosowania: m. Ciechanowiec ulice: Armii Krajowej, Długa, Drohicka, Dworska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Mostowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, dr Pawła Olszewskiego, Plac 3-go Maja, Plac ks. Kluka, Plac Odrodzenia, Polska, Przechodnia, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Świętojańska, Szeroka, Wąska, Wińska, Wspólna, Żwirki i Wigury.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wojtkowicach Starych. Granica obwodu głosowania: wsie: Wojtkowice Stare, Tworkowice, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Kosiorkach. Granica obwodu głosowania: wsie: Dąbczyn, Gaj, Kosiorki, Kostuszyn, Przybyszyn.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Pobikrach. Granica obwodu głosowania: wsie: Pobikry, Skórzec.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Ośrodku Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętnej. Granica obwodu głosowania: wsie: Winna Stara, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wilki, Winna-Wypychy.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Łempicach. Granica obwodu głosowania: wsie: Kobusy, Łempice.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. Granica obwodu głosowania: wsie: Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu w Ciechanowcu. Granica obwodu głosowania: miasto Ciechanowiec, ulice: 11 Listopada, Glinki, Mickiewicza, Pińczowska, Staropolska, Szkolna, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego. Wsie: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Malec, Zadobrze.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Czajach-Wólce. Granica obwodu głosowania: wsie: Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Radziszewo-Sieńczuch.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym. Granica obwodu głosowania: wsie: Kułaki, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Granica obwodu głosowania: Kozarze 63

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Szpitalu w Ciechanowcu. Pacjenci Szpitala w Ciechanowcu.

Jak głosować
   
W Polsce zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
   
Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy wskazując w ten sposób jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
   
W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy okręgowe tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju – czyli im mniejsza frekwencja w okręgu tym mniej reprezentantów w PE. W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku nasz okręg (okręg nr 3 Podlaski i Warmińsko-Mazurski) miał najniższą frekwencję w skali kraju skutkowało to tylko 2 europarlamentarzystami reprezentującymi nasze interesy w Parlamencie Europejskim.
   
Podziału mandatów pomiędzy uprawnione do tego listy dokonuje Państwowa Komisja Wyborcza, stosując metodę d'Hondta. Metoda polega na znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się dzieląc liczbę głosów przypadających każdemu komitetowi przez kolejne liczby naturalne (np. 20000 dzieli się kolejno przez: 1, 2, 3, 4, 5, 6 aż z uzyskanych ilorazów da się uszeregować 50 największych liczb – czyli tyle ile mandatów ma Polska do obsadzenia. Każdy z komitetów otrzymuje tyle mandatów, ile w wyniku obliczania tą metodą przypadło mu ilorazów. 
 
           
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl