buy medication online
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
28.04.2009.

W czasie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem Maria Modrzejewska przedstawiła sytuację na rynku pracy oraz informację na temat programów aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, które są także dostępne na stronie internetowej http://www.pup-wysokiemazowieckie.pl/
   
Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami. Od ostatniej sesji Burmistrz uczestniczył w inauguracji pięcioletniego (2009-2013) Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, którego realizacja rozpocznie się wiosną roku 2009. Program jest skierowany do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. W czwartek w Ciechanowcu odłowiono 18 psów w większości z okolicy bloków. Koszt odłowienia psów wyniósł 24000 złotych. Od ostatniej sesji Burmistrz uczestniczył w 3 spotkaniach. Pierwsze odbyło się w Zambrowie i dotyczyło Zakładu Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i przeszedł on weryfikacje formalną, I etap weryfikacji merytorycznej i obecnie znajduje się w II etapie oceny merytorycznej. W tej sprawie mają się odbyć spotkania z władzami Urzędu Marszałkowskiego. W piątek wieczorem spotkali się radni Rady Miejskiej a przedmiotem dyskusji była sprawa szpitala – kolejne spotkanie planowane jest na 3 maja, a w spotkaniu mają wziąć udział m.in. dr Ręcki i dr Bodziony ze Szwajcarii. W sali COKiS-u odbyło się spotkanie z posłem Platformy Obywatelskiej Robertem Tyszkiewiczem w ramach cyklu „500 spotkań na 500 dni rządów”. W spotkaniu wziął udział także wiceprezydent Białegostoku Tadeusz Arłukowicz, który poinformował zebranych, iż w 2010 roku z Funduszy Polski Wschodniej remontowana będzie droga wojewódzka nr 690 w kierunku Siemiatycz.
   
W dalszej części obrad radni rozpatrzyli „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.” i nie podjęli uchwały w sprawie absolutorium. Za udzieleniem absolutorium głosowało 5 radnych, 1 przeciw i reszta się wstrzymała. Radni już po raz trzeci nie uchwalili uchwały w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, mającej powołać filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i Pobikrach.
   
Radni rozpatrzyli skargę pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca i podjęli uchwałę o niezasadności skargi. Radni uchwalili uchwałę w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Ciechanowiec oraz stanowisko w sprawie szpitala.
   
W sprawach różnych wypowiedzieli się mieszkańcy, wyrażając swoją dezaprobatę wobec pracy radnych i niewłaściwego prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej. 
                  

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl