buy medication online
 
Promocja książki "Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944-1956)" Drukuj
24.03.2009.

„Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)” – taki tytuł nosi książka, której promocja odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy spotkania: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prof. dr hab. Cezary Kuklo, przedstawiciel ciechanowieckiego Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christina” Janusz Niewiarowski i burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko oraz młodzież szkolna i rodziny osób represjonowanych przez UB.

O historii powstania tej monografii opowiadali autorzy książki – historycy Tomasz Danilecki i Marcin Zwolski, którzy przez kilka lat prowadzili badania nad dziejami aparatu bezpieczeństwa w największym ówcześnie w Polsce powiecie Bielsk Podlaski. Zainteresowali się tym obszarem dlatego, że na tych terenach działała jedna z najsilniejszych partyzantek niepodległościowych w Polsce. Jednocześnie był to obszar specyficzny, bo przemieszany pod względem narodowościowym, wyznaniowym i kulturowym.

Na podstawie swoich badań opisali historię powstania i działalność Powiatowego UBP w Bielsku Podlaskim, w tym walkę z podziemiem niepodległościowym, udział UB w kolektywizacji, działania prowadzone wobec Kościoła katolickiego i księży. Zamieścili także biogramy i fotografie ponad 100 funkcjonariuszy PUBP. 

Poza tematem ujętym w książce pozostały natomiast losy osób represjonowanych w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim. Pracownicy Oddziału IPN w Białymstoku w odpowiedzi na pytania o losy poszczególnych osób wyjaśnili, że zainteresowani mogą składać osobiście w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, wnioski o udostępnienie do wglądu poszukiwanych informacji. Wnioski są dostępne na stronie www.ipn.gov.pl  

Promocja książki „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)”

Promocja książki „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)”

Promocja książki „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)”

Promocja książki „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)”

Promocja książki „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)”

Promocja książki „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)” 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl