buy medication online
 
XXVI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.03.2009.

W czasie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali sprawozdania z pracy Burmistrza między sesjami, który poinformował zebranych o odbytych walnych zebraniach w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o spotkaniu z mieszkańcami Bujenki. Ponadto od czasu ostatniej sesji: rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy 11-go listopada wraz z parkingiem przy OSP w Ciechanowcu i na drogę w Kocach-Piskułach; rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi powiatowej z Radziszewa-Króli do Pobikier - Starostwo Powiatowe zwróciło się o dofinansowanie tej inwestycji przez Gminę Ciechanowiec; kończy się wodociągowanie kolonii Kosiorki; trwa budowa hali sportowej przy gimnazjum; odbywają się remonty w szkołach (firma Knauf przekazała nieodpłatnie wygłuszające panele sufitowe do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz przeznaczyła 9 palet materiałów wykończeniowych do ciechanowieckiego Gimnazjum), odbył się także remont w przedszkolu; Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Ignacy Jasionowski zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie ankiet badających dostępność do internetu na terenie gminy oraz określenie zapotrzebowania mieszkańców na usługi internetowe; odbyło się spotkanie z ciechanowieckimi lekarzami, na którym dyskutowano kwestie związane z przejęciem szpitala przez samorząd lokalny; w Warszawie odbyła się konferencja „Moje Boisko - Orlik 2012" pod hasłem „Wygrajmy Razem", na której, w obecności tysiąca samorządowców z całej Polski, Burmistrz zaprezentował ciechanowiecki projekt.
   
Realizując kolejne punkty porządku obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu oraz zatwierdzili Plany Odnowy Miejscowości: Winny-Chrołów, Ciechanowca oraz Radziszewa-Króli. Podjęto także uchwały: w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłat; zmieniającą uchwałę w sprawie „upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do załatwiania spraw dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych” oraz zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu - ustanawiając między innymi stawkę za przyjęcie 1 kg nieczystości stałych na wysypisko na 0,16 zł.
   
Radni Rady Miejskiej uchwalili także zmiany w budżecie na 2009 rok, z którego wykreślono m.in. środki finansowe przeznaczone na wkład własny do wniosku na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu” pozostawiając tylko kwotę potrzebną na uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu opracowania dokumentacji na potrzeby przebudowy budynku. Burmistrz nie zgodził się na tę zmianę.
   
W przerwie odbywających się obrad XXVI sesji Rady Miejskiej można było obejrzeć dwie wystawy. Wystawa przygotowana przez Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu podsumowywała projekt Stacja Daleki Wschód realizowany z grantu pozyskanego od Stowarzyszenia „Tutor’ w ramach Programu Działaj Lokalnie. Drugą wystawą była prezentacja Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej im. Dzieci Fatimskich w Winnie-Poświętnej - kandydata, w kategorii "Miejsce", w konkursie o tytuł Podlaskiej Marki Roku 2008.                  
 

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl