buy medication online
Sołectwo Antonin Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Antonin.

Sołtys - Stanisław Godlewski

Rada Sołecka – Paweł Łasek
                              Leszek Zawistowski

Radny – Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 106

Zabytki
Pozostałości zespołu dworskiego: oficyna, drewniana, ok. XIX
  

Warto wiedzieć
Usługi dekarskie – R. Tymiński,
Murarstwo – K. Łaszczuk

Historia
Antonin, dobra, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 3 okręgu polskim, gmina Skórzec, o 44 wiorsty od Bielska, pod Ciechanowcem, własność Szczuków.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV z roku 1900, s. 37)

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl