buy medication online
Sołectwo Bujenka Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wieś Bujenka i Sówka (część wsi Bujenka). Bujenka obejmuje powierzchnię 706 ha i jest zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej Czyżew - Ciechanowiec – Brańsk – Łapy (szlak turystyczny Warszawa – Białowieża). Położona jest w dorzeczu Kukawki i Nurca.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec Bujenka została zaliczona do jednostki rolniczej obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła - podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.

SołtysMaria Guziak

Rada Sołecka Monika Łukasiuk
                              Damian Pełszyk

Radny – Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 216

Warto wiedzieć:

Świetlica Wiejska – odnowiona w 2006 roku,

Ochotnicza Straż Pożarna – Bujenka 39

Prezes – Stanisław Kalinowski
Wiceprezes – Krzysztof Józef Kalinowski
Naczelnik – Mieczysław Mirkowicz
Skarbnik – Stanisław Moczulski
Sekretarz – Janusz Piotr Gontarczuk

Hodowla Alpak – M. Wierzbicki

Sklep spożywczy, stawy rybne, Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi – A. Komar

Obiekty o wartościach kulturalnych:
Dwa stanowiska archeologiczne: działka nr 202/3 i działka nr 195/2,3.


Historia 
Bojenka, Bojenki, 1) wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, 3 okręg polski, gmina Skórzec, 44 wiorsty od Bielska, parafia katolicka Ciechanowiec, 462 dziesięcin. 2) dobra, tamże, 47 wiorst od Bielska, własność Szczuków, 832 dziesięciny.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV z roku 1900, s. 189)

Sówka, powiat bielski, gubernia grodzieńska, gmina Skórzec, Szczuków, 685 dziesięcin.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902, s. 614)

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl