buy medication online
 
"Wioski tematyczne na Podlasiu - integracja poprzez działanie" Drukuj
10.02.2009.
 "Wioski tematyczne na Podlasiu"

 Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami samorządowymi, w ramach projektu „Wioski tematyczne na Podlasiu - integracja poprzez działanie”, realizuje cykl spotkań upowszechniających ideę wsi tematycznych w województwie podlaskim. Jedno z nich odbyło się 6 lutego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele społeczności lokalnych, podmiotów społecznych i samorządowych oraz mieszkańcy wsi.
   
Działania Fundacji Inicjatyw Rozwojowych mają na celu wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół idei wiosek tematycznych. W trakcie spotkań uczestnicy zapoznali się z innowacyjnymi pomysłami na społeczną działalność gospodarczą na wsi, w tym możliwości uzupełnienia dochodów z innej działalności niż rolnicza i wykorzystania lokalnych zasobów i umiejętności.
Czym jest wioska tematyczna:
   
Wioski tematyczne to unikatowe miejscowości, gdzie grupa turystów dostaje ofertę turystyczną często w formie scenariuszy, w którym każdy ma jakąś rolę do odegrania lub też uczestniczą w grach terenowych czy edukacyjnych. Nie ma tam zakazu dotykania eksponatów. Turysta odwiedzający wioski tematyczne sam lepi pierogi, wykuwa pierścienie w kuźni, pokonuje bagna, robi kosze z wikliny lub maluje na szkle. To wszystko sprawia, że ta oferta jest wyjątkowo atrakcyjna i unikatowa. Emocje, wrażenia i przeżycia, których doświadcza turysta zostają na długo w pamięci.
   
Wioski tematyczne tworzą mieszkańcy mający pomysł na „produkt turystyczny” - coś w czym ich wioska może się specjalizować i co może sprzedawać grupom turystów. Warunkiem sukcesu jest odwaga, zaangażowanie i pomysłowość mieszkańców. Często w wioskach tematycznych, które powstały w naszym kraju nie było nic ciekawego. Jednak mieszkańcy szukali wspólnego mianownika, wokół którego można zbudować tematykę ich miejscowości. Utworzenie wiosek nie wymagało, przynajmniej na początku, dużych nakładów finansowych. Jedyne bariery były w samych mieszkańcach, którzy musieli odważyć się zrobić ten pierwszy krok i zacząć działać. Niektóre wioski tematyczne funkcjonują już od kilku lat a dodatkowe dochody powiększają domowe budżety oraz pozwalają na inwestowanie w rozwój.

Zobacz przykłady wiosek tematycznych:

W województwie zachodniopomorskim:
- Wioska Hobbitów – we wsi Sierakowo Sławieńskie
- Wioska Zdrowego Życia – we wsi Dąbrowa
- Wioska Końca Świata – we wsi Iwięcino
- Wioska Labiryntów i Źródeł – we wsi Paproty
- Wioska Baśni i Zabawy – we wsi Podgórki

W województwie podlaskim:
- „Chleb z Przygodą” – we wsi Ruda (gmina Krypno)
- „Przysiółek Pacowa Chata” – we wsi Krypno Wielkie (gmina Krypno)
- „Rybia Góra” – we wsi Góra (gmina Krypno)
- „Kraina Słowian” – we wsi Obrubniki (gmina Dobrzyniewo Duże)
- „Wieś Ducha Puszczy” – we wsi Czarna Wieś Kościelna (gmina Czarna Białostocka)
Oferty podlaskich wiosek można zobaczyć na stronie www.fir.org.pl.

                                          

Źródło: Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok
tel.: 085 654 58 97; tel./fax.: 085 675 00 17

         
„Wioski tematyczne na Podlasiu - integracja poprzez działanie”
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl