buy medication online
Sołectwo Czaje-Bagno Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Czaje-Bagno, leżąca na terenach dawnej Puszczy Nureckiej rozciągającej się na terenie obecnych wsi Kobusy, Łempice, Radziszewo, Koryciny i dalej w kierunku Siemiatycz.

SołtysAnna Murawska

Rada Sołecka – Andrzej Rytel
                              Jerzy Trzciński
                             
Radny – Antoni Malinowski

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 99

Warto wiedzieć
Komis samochodów użwanych oraz części zamiennych – H. Kołek,
Konstrukcje i pokrycia dachowe, roboty murarskie  - J. Janczewski,
Zakład krawiecki SB. BERNI - B. Sokołowski.

Historia
Czaje, wieś i dobra, powiat bielski, gubernia grodzieńska, gmina Grodzisk, 36 wiorst od Brześcia. Wieś z Małyszczynem ma 437 dziesięcin; dobra w części Szczuków 2222 dziesięcin  (1707 lasu), w części zaś dawniej Ciecierskich, następnie Załuskich, obecnie skarbowej, 1110 dziesięcin.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV z roku 1900, s. 348)

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl