buy medication online
Usługi Drukuj

1. Stawki za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych beczkowozem o pojemności 4,3 m3

Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości:

a) z terenu Ciechanowca:
 - o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej – 24,00 zł netto,
 - o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 – 12,00 zł, lecz nie mniej niż za 2 m3,

    b) z terenów wiejskich:
 - wywóz nieczystości płynnych w ilości powyżej 2,5 m3 do 4,3 m3 - 18,34 zł/m3  
 - wywóz nieczystości płynnych w ilości do 2,5 m3 (opłata za kurs)  - 45,85 zł/kurs

2. Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym od właścicieli nieruchomości:

a) z terenu Ciechanowca:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej - 24,00 zł,
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 12,00 zł, lecz nie mniej niż za 2 m3;

b) z terenów wiejskich:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej - 18,00 zł,
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 9,00 zł lecz nie mniej niż za 2 m3,
- za każdy km jazdy samochodem asenizacyjnym - 1,80 zł.

3. Przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków - 7,00 zł.

4. Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018

    Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5. Do wszystkich cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

Numery Telefonów:
86 277 10 42 - Sekterariat PRK FARE w Ciechanowcu
 500 134 014 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
 500 134 020 - Kierownik w PRK FARE
 500 134 016 - Stacja wodociągowa w Ciechanowcu
 500 134 019 - Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu
 500 134 017 - Odbiór nieczystości płynych
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl