buy medication online
 
Dofinansowanie na utylizację odpadów azbestowych Drukuj
14.01.2009.

 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Białymstoku


W grudniu 2008 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec uszkodzonych podczas huraganu w dniach 16-17 sierpnia 2008 r.”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl.
   
Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dotację w kwocie 8 340,86 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych na skutek sierpniowego huraganu. W rezultacie na terenie Gminy Ciechanowiec unieszkodliwiono 23,2 t wyrobów zawierających azbest.  
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl