buy medication online
 
1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego Drukuj
12.01.2009.

Podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej mają czas do 31 stycznia 2009 roku na złożenie zeznań podatkowych za 2008 rok. Ryczałtowcy mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednak należy pamiętać, że wskazać można tylko jedną organizację i upewnić się czy znajduje się ona w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. Wykaz znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
   
Chcąc odszukać organizację, której działalność podatnik chce wesprzeć 1% można skorzystać z internetowej wyszukiwarki podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego znajdującej się na stronie http://opp.ms.gov.pl/ .

1% podatku przekazać mogą podatnicy rozliczający się za pomocą deklaracji:
- PIT-28 Ryczałt ewidencjonowany;
- PIT-36 Działalność gospodarcza;
- PIT-36L Podatek liniowy;
- PIT-37 Praca, zlecenie, dzieło, emerytury;
- PIT-38 Dochody kapitałowe.
   
Renciści i emeryci, którym organy rentowe sporządzają i przekazują rozliczenie roczne do urzędu skarbowego, mogą przekazać 1% swojego podatku składając PIT-37 nie później niż do 30 kwietnia 2009 roku. 1 procenta podatku nie będą mogli przekazać podatnicy opodatkowani kartą podatkową.
   
W zeznaniu rocznym należy wskazać dokładną nazwę organizacji i jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). W deklaracji za 2008 rok zostały uwzględnione miejsca do wskazania na co konkretnie przekazuje się 1%. Może być to określony cel realizowany przez organizację lub dane osoby znajdującej się pod opieką wybranej organizacji.
   
Warunkiem otrzymania przez organizację 1% jest złożenie przez podatnika zeznania w obowiązującym terminie oraz zapłata pełnej wysokości podatku należnego nie później niż do 30 czerwca 2009 roku, a w przypadku ryczałtowców do 31 marca 2009 roku.
   
Podatnik ma możliwość wskazania organizacji także w korekcie zeznania za 2008 rok jednak korektę należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
   
W zeznaniu podatnik może wyrazić zgodę (poprzez wstawienie w odpowiednie miejsce krzyżyka) na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych oraz informacji o przekazanej kwocie.
   
Wymagania stawiane są także organizacjom. Do 31 stycznia 2009 roku OPP muszą przesłać urzędowi skarbowemu numer konta bankowego, na które mają wpływać wpłaty z 1 procenta. Niestety w przypadku gdy organizacja pożytku publicznego nie poda numeru rachunku bankowego (lub gdy numer ten jest błędny), naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji.
   
Inną ze zmian wynikających z nowelizacji ustawy o PIT będzie możliwość przekazania 1% podatku ze sprzedaży nieruchomości na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednak będzie to możliwe dopiero w 2010 roku kiedy podatnicy składać będą zeznania podatkowe za sprzedane po 1 stycznia 2009 roku nieruchomości. Służyć do tego będzie nowy druk PIT-39. Niestety jeżeli podatnik wykaże w deklaracji PIT-39 ulgę mieszkaniową nie będzie mógł przekazać 1% na rzecz OPP. 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl