buy medication online
 
Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego Drukuj
22.12.2008.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański 18 grudnia w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom IV Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2008 roku.
   
Powołana przez organizatorów: Marszałka Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, komisja konkursowa dokonała oceny 63 obiektów zgłoszonych przez 22 gminy z województwa podlaskiego i przyznała I miejsce budynkowi dawnej stacji kolejowej “Białowieża-Towarowa” z 1903 roku, w którym obecnie mieści się “Restauracja Carska”, trzy drugie miejsca – budynkowi plebanii z połowy XIX wieku w Jaminach, budynkowi mieszkalnemu z 1943 roku w Czyżach i zagrodzie skansenowskiej złożonej z chałupy, stodoły, budynku inwentarskiego i spichlerza z przełomu XIX i XX wieku w Puńsku. Pięć III miejsc zajęły – budynek mieszkalny z 1939 roku w Podrzeczanach, budynek mieszkalny z 1933 roku w Radziszewie-Królach, budynek Muzeum Regionalnego w Lipsku z 1947 roku, budynek mieszkalny z początku XX wieku w Średnicy-Jakubowiętach i wiatrak z 1887 roku w Tykocinie. Dziesięć wyróżnień otrzymały: szkoły z Krasnego (1936) i Dubicz Cerkiewnych (pocz. XX w.); budynek mieszkalny ze spichlerzem w Moczydłach-Jakubowiętach (pocz. XX w.); zagroda – dom, stodoła i chlew w kamienicy (lata 40 XX w., stodoła w Redutach (lata 60 XX w.) oraz budynki mieszkalne z Trzask (lata 20 XX w.), Szczytów-Dzięciołowa (XIX w.), Suraża (koniec XIX w.), Szostakowa (1948) i Czyży (1956).
   
Choć do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono mniej obiektów, zdaniem komisji prezentowały one wyższą jakość architektoniczną niż w latach ubiegłych. Niestety znalazły się też budynki, w których nieumiejętnie przeprowadzone remonty znacząco obniżyły walory architektoniczne.
   
Marszałek Jarosław Dworzański wręczając nagrody właścicielom budynków i dyplomy gospodarzom gmin, które najaktywniej uczestniczyły w konkursie, wyraził wolę kontynuowania tej inicjatywy w latach następnych. Zainteresowanie konkursem pokazuje, że każda forma promocji budownictwa drewnianego, tak licznie jeszcze zachowanego w naszym regionie, warta jest propagowania. Konieczne jest prowadzenie akcji uświadamiającej, iż obiekty drewniane, które tak szybko znikają ze współczesnego krajobrazu, są niezwykle ważnym składnikiem naszego kulturowego dziedzictwa.
   
Organizatorzy zaplanowali wydanie w 2010 roku albumu fotograficznego podsumowującego pięć lat trwania konkursu, pokazującego wszystkie nagrodzone obiekty i możliwości adaptacji drewnianych budynków do potrzeb XXI wieku, bez naruszania ich zabytkowej wartości.
   
Znaczenie podlaskiego Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego docenił Główny Konserwator Zabytków Tomasz Merta i objął tegoroczną edycję swoim honorowym patronatem.Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Rozstrzygnięto IV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl